Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 10 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Kaik varastim necidä päiväd.
2 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ažlak mecoi
 1. kaik lendam lämihe maihe, vaiše sindai jo seičeme päiväd varastim.
3 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Ekzamenad oma opakambad, mi hired
 1. Naku tilline keloti, varastim, konz opendai tuleb klassaha.
4 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. Muštan, miše kaikuččen päivän varastim, kaikuččen päivän, miše pördamoiš teravas kodihe.
5 вепсский Северновепсский
подкорпус вепсских причитаний Kuctas nel’l’kümčile
(Приглашают на сорочины)
 1. Aveida krįškeine, vedagatei nagleižed tämbeižele peivale,

  tarite ičiiž načalnikeižel necile praznikale kodihe,

  kerada ičiiž keik rodnine,

  tule necile praznikale kodihe,

  varastim nel’l’küme pejad, nel’l’küme öd,

  keiken vardjoičim,

  ed voind tulda, ii pästeltud kodihe,

  a necile praznikale probuiške taritas,

  keik rod kerada.
6 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Lohnojärven čudovišč
 1. Varastim min täht, vaiše ei mugomad koncertad!
7 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Mö arvostam ičemoi norut
 1. Toižel päiväl varastim holiš ičemoi ezitust galakoncertal.
8 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Penikaižed istorijad kuviš
 1. Uzid seminarid kaken-se planiruidas, necil kerdal tulijoid oli enamba, mi varastim”.
9 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус školas ištuim ühten partan taga
 1. läksim Mecantaga-derüunaha i sigä varastim.
10 вепсский Младописьменный вепсский
младописьменный подкорпус Voinal polttud lapsteaig(pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal)
 1. Elim i varastim, konz elo smeniže parembaha.