Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 50 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Bivaiččoo
 1. I pidää pöl’yl’l’ä srazu hieruo händä.
 1. A n’i pidäh ojazel luo viijä händä da.
2 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Čigana
 1. Täl’l’ä ku ruoššaa händä d’erimää.
 1. – ”Pas’s’ibo gorodovoilla, eij jois’ ollun händä, n’i ol’iz’in kuollun, a n’ytten viel’ä tämän verran elää”.
3 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Čirpipiiruat
 1. Ol’i l’emmikäš t’üt’t’ö, ked bohatat, i t’üt’t’ö uroda, a ol’i, parembua hän’d’ä ewle, bohatašša.
4 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Čolie pidäw uhuaživaija...
(За пчелами нужно ухаживать...)
 1. - Čolie pidäw uhuaživaija täh rukah vain: hän’dä pidäw, kuin l’iew kežä, pidäw heidäh kaččuo, ongo muatočn’ikkua.

 1. I čuajunke on ves’ma pol’z’it’el’noi, vain hän’dä p’idäw šywvä yökši, a päivällä palavah čuajuh ei voi panna, vain panet palavah čuajuh, zabol’eješ, l’ienet läz’ijä, vopče ynnäh läz’ewvyt, ei voi.
5 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты El’et’t’ih muamo i kakši poigi̮a...
(Жили мать и два сына...)

 1. A hiän pappie tuaš lohmai labiella da t’äl’l’ä, nu ožai, labiella da kowkullai tappo papin da tukista i taššiw hän’d’ä.
6 карельский: собственно карельское наречие Дёржанский
диалектные тексты El’et’t’ih ukko da akka, ei ollun heil’ lapšii...
(Жили старик да старуха, у них не было детей...)

 1. A ukkon’e kuwlušt, d’iadon’e, i talit hän’d’ä ambuo, a hiän i šanow: „D’iadon’, el’ ammu, mie olen vačašša”.
7 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты El’iäs’s’eh n’äl’l’äšty yks’i hukka...
(Однажды проголодался один волк...)

 1. Ka vain hän’d’ä ew hukan.
 1. Ka tuldih t’äh, sovietaijah, kuin tavottua hän’d’ä.
8 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты En’n’ein el’iäs’s’eh el’et’t’ih ukko da akka
(Жили-были старик и старуха)

 1. Kakši oldih hajukašta, a kolmaš ol’i, vrod’e kuin gluuppazella hän’dä kučuttih.

 1. Nyt’t’en vain veikot läht’ietäh ohottuolla, а Van’ua tädä houkkua, hän’dä kučuttih Van’akši.

 1. Tuaš veikot hän’dä ei otettu.
9 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Hiil’ihawda i paja
 1. A ol’i šiel’ä t’ämä, kuin šiwla, meha, händä kačaičči, gornua puhu, hiil’i tämä palo, a rauda palavoidu.
 1. Nu a t’äššä kon’ešno poper’ečinaz’et, štobi händ’ä, t’ämä, šiduo ühteh.
10 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Himotti mučokši n’i
 1. Myö händä kiruomaah.