Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 24 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Piäsitkö piällä?”
 1. Kerran hiän šattu näkömäh kun Ončči, ennein vanhah yksi Vuokkiniemen pohatimpie isäntie, nurmie puhaštuas’s’ah kankesi nurmelta joven vietäväkši ilmataivahaisen kuušenkärillähän.
2 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Elettih ennein Tollon kyläššä
 1. Šiitä Kormila oli šielä, šitä ei näkyn, še ei ollun joven rannalla.
 1. Nämä toiset huuttorit ta termät ne oltih joven rannalla.
 1. Niin jotta ei še ollun, jotta ihan yhen joven varrella olis ollun, tahi yksi puoli jokie olis ollun Vuokkiniemen tahi Tollon nurmie, a ne oltih šekasin.
3 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Etonat
 1. Erähän kerran huomenešpuolešta meijän ämmöt-potruškat keräiltih etonoja, a šiitä lähettih aseillah joven toisella puolella.
 1. A mie vien ne joven toisella puolella.
4 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Hytti numero 5
 1. Joven yli kulettih lautoilla nykysen rautatiešillan kohalta ta talviaikana jiätä myöten.
5 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Hyväšti, Arhankeli!
 1. Aštuos’s’a ohitamma tuulimelliččöjä, aittoja ta heinätupie, jiäkaršinoja ta joven rannoilla rakennettuja kylyjä.
6 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Ihmini ihmisen kera
 1. Viimein rohkenin kačahtua šiihi, ken šeisattu miun ta joven välih.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Jyškyjärven kautti
 1. Čirkka-Kemijoven ta Kemijoven yhtymäkohašša šijaiččijalla Jyškyjärvellä on joven yli rakennettuja rippušiltoja, mit yhissetäh jovešša olijie šuarija mantereh.
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Jyškyjärven paikannimien šaloja
 1. Niin, mukava on Jyškyjärven poikki virtuajan joven nimen alkuperä.
9 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalan kielen tila
 1. Kaikki paikannimet on viännetty niin, jotta et šua šelvyä mistä šanašta on tullun kylän tai joven (järven) nimi.
10 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Katiska
 1. Katiska oli šuuri ta veny šyvällä joven pohjašša.
 1. Joven virta läksi jo viemäh häntä, a Liida ei miteinkänä voinun kiäntyö vačallah.