Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 94 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Kalevalan” uuši istorija
 1. Aikasemmin Oma Mua -leheššä kirjuttima šeikkailupelilöistä ta šiitä, jotta olis mukava ošallistuo šeikkailupelih karjalan kielellä.
2 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Žerebei s’iun oma i podoiduu.
3 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Kotih jiähäh vain kaikista varakkahammat isännät, kellä paikan piällä on oma kauppa tahi aika šuuri talouš, mi antau elinvarua.
4 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Čirpipiiruat
 1. Jogo talošša luajitah, n’in čir’pijäs’n’ičäl’l’ä vain istuočet oma per’eh da šüwväh da i, slavo Bohu, l’eikkuamin’e lopiettu!
5 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Hiil’ihawda i paja
 1. Ol’i, karun’e ol’i, hiil’ihawda oma ol’i, polti hiän iče.
6 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Iluo ei rahalla oššettu
 1. Niitä aikoja oli kylissä oma leipäki.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Itkuvirren merkitykšeštä paistih Šuomen seminarissa
 1. Seminarin ošanottajat kačottih itkukieltä ta kuunneltih itkumelodijua šekä kirjutettih oma lyhykkäini itkuvirši ta esitettih še.
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kaikilla löytyy paikka päiväsen alla
 1. Leirin joka ošallistujalla on oma työ: hyö keitetäh, paissetah piiraita, peššäh latteita ta ašteita, šiivotah omissa huonehissa.
 1. Varmašti, še auttau lapšie löytyä oma paikka muajilmašša.
9 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kalevalan “Titanikin” šurma
 1. Šiih aikah šiäpalveluviraštolla oli oma vesilentokoneh An-2, kumpani rikeneh kävi Petroskoista Kalevalah, missä šijoutu yksi šiäpalvelun ašemista.
10 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kalevalan koulun istorijan šivuja
 1. Koulušša oli oma kanikašvamo.