Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 49 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Vuuvven 1905 Äijänäpiänä piettyjen häijen jälkeh Vasili Jeremejev toi nuoren naiseh Uhtuoh omah uuteh yksikertaseh taloh.
 1. Annan kirjasissa on äijän mainintoja Karjalašta ta kotikyläštä ta ne ollah täynnä hellyä lyyrisyttä ta luonnollisie tuatonmuallisie tuntehie: “Nyt kaunis Karjalani on šuoriutun omah moršiušpukuh!”
2 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Andrei Mihailovič näki tämän kasareikan enšimmäiseššä Elonpuu-pruasniekašša vuotena 1987, vepšäläiset tanššijat niin vilkkahašti tanššittih šitä, jotta Andrei halusi ottua tanššin omah joukkoh.
3 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты [Ves’s’in učiit’el’an kir’ja]
([Письмо весьегонского учителя])
 1. Gaz’ietašša “Ves’jegonskaja prawdaomah ri̮adoh n’äh Buskina kir’juttaw: ”Toin’e vuoži mie t’äwt’t’el’en omi̮a gruppi̮a l’äht’emis’t’ä.
4 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Čolie pidäw uhuaživaija...
(За пчелами нужно ухаживать...)

 1. Panna žuaglua ei, jo hyö t’ietäh, što emän’dä män’i ottamah omah kod’ih heidäh.

 1. A Il’l’an jäl’geh emämbie magaz’ina ei god’ieče panna: hiän voščinua n’imidä ei vejä, hiän vain rubiew omah iččieh varoin varuštamah.

 1. A näih, hiän magaz’inah kanna ei, jo rua ei, čola jo rubiew omah iččeh talvekši varuštamah.
5 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Elä kiänny šelin kontiešta
 1. En ole melkein nikellä kerton viime tapuamisešta kontien kera, no omah mielilehteh piätin kirjuttua.
6 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Il’l’a
(Ильин день)

 1. A šidä kuin l’eikatah kaikki jo, šuaw l’eikata l’eibä omah kädeh, i Il’l’alla jät’etäh polossalla dol’an, što kaikki ves’ma hyviin hiän awtto kažvattua i vardeičči.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Itkuvirren merkitykšeštä paistih Šuomen seminarissa
 1. Kajahuš-nuorisojoukko yrittäy opaštuo hiäitkuo, ottua še omah ohjelmistoh ta esittyä šitä vaikkapa näytöšluontosešti.
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kalamarat
 1. Kiššat jo oli šyöty omah ošah, issutah ta kačotah puolin toisin.
9 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjala on täyttän 97 vuotta
 1. Näin nuoret artistat tutuššettih paikalliseläjie omah toimintah ta šamoin tutuššutih toini toiseh ta šuatih uutta kokemušta.
10 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalaisien elämäntavat
 1. Kahvie keitetäh omah luatuh: kiehutettuh veteh kahvipannuh pannah noin čäijylusikka jauhotettuo kahvie.