Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 11 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
  1. šulakuuta, etnografini yhtyveh “Karjalakeräsi yštävie tanšši-iltah ta tuttavuššutti kaikkie omih tanššilloih.
2 карельский: собственно карельское наречие Весьегонский
диалектные тексты Čirpipiiruat
  1. Kez’äl’l’ä, ka Sroičča, i Duuhana, n’in ollah n’ämä kumbaz’et vovs’o t’üt’öt ed’ähäkkäl’i kuulutah, bohatat da vorsunat, od’ožat hüvät, n’e ollah jo mänt’iji mis’t’ä tullun omih t’än’n’e gos’t’ih, i n’äi t’iäl’ä gul’aijah, i šuor’ivot vovs’o hüvät.
3 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Eino Timosen hyvä šana
  1. Monet Eino Timosen kertomukšet pohjauvutah hänen omih muisselmih.
4 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalah on miärätty uuši piämieš
  1. Parfenčikov huomautti, jotta proplemojen ratkaisomisešša pitäy luottua omih voimih, ka šamalla toivo federalisen keškukšen tukeh ta Vladimir Putinin huomijoh tašavallan kehitykšen kyšymykšeššä.
5 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Oikeinkirjuttamini on muotissa
  1. Meijän nykyelämäššä ihmiset ei kiinitetä huomijuo omih virkkehih pakinašša, viestilöissä, kirjasissa.
6 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Rahvahan Liitto toimiu
  1. Viime vuotena myö šaima omih rivilöih uušie ihmisie, mi on hyvä as’s’a, pitäy kuitenki šuaha vielä lisyä, ennein kaikkie Louhen ta Mujejärven karjalaisie.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Repol’a. Elämyä ta ihmisie kahella puolella rajua
  1. Tämä olkah šiula ošakši, jotta tulisit jälelläh omah kotih, omih leipih kun eloš ošattuu”, hiän šano nyyčkyttyän
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Vaikie kohtalo
  1. Lisyän vielä omih henkilökohtasih asieloih kirjojen tarpehen.
9 карельский: собственно карельское наречие право Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (21-30 pykälä)
( Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 21-30) )
  1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš omih maih, alovehih ta luonnonvaroih, kumpasie ne perintehellisešti on omissettu tahi millänih toisilla keinoin käytetty ta hankittu.
10 карельский: собственно карельское наречие право Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (31-40 pykälä)
( Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 31-40))
  1. Alkuperäiskanšoilla on vielä oikeuš šäilyttyä, hallita, šuojella ta kehittyä tähä kulttuuriperintöh, perinnehtietoh ta omih perintehellisih kulttuuri-ilmaisuih liittyvyä henkistä omaisuutta.