Тексты

Создать новый

В текстовых полях, если Вам нужен неточный поиск, используйте процент % для замены любого количества символов, подчеркивание _   для замены одного символа.

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 9 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Uškovaisena ihmisenä Anna omissa ajatukšissah ušeičči kiäntyy Jumalah, šuoššuttau mieštäki luottamah Kaikkivaltijahan apuh.
2 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Etäopaššuš kiinnoššuttau kielen oppimiseh
 1. Meijän tarkotukšena on kahen ta puolen vuuvven ajašša niin opaštua studenttija, jotta šuomen kielen tuntiloilla alkeiskoulušša hyö oltais varmat omissa voimissa ta tietoloissa, korošti Barišnikova.
3 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Iluo ei rahalla oššettu
 1. Šilloin ei monešša kyläššä ollun kauppoja, kaikki tarpehet ruokatavarat oli omissa aitoissa.
4 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kaikilla löytyy paikka päiväsen alla
 1. Leirin joka ošallistujalla on oma työ: hyö keitetäh, paissetah piiraita, peššäh latteita ta ašteita, šiivotah omissa huonehissa.
5 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalaisien tervehyš ta vointi šyrjäštä kaččuon
 1. TAUVIT KUOLENNAN ŠYYNÄ
  Kemin ujestin tutkija Anton Pošman omissa muistihpanoloissa mainičči, jotta paikalliset eläjät näytetäh ulkonävöltä riškilöiltä, vaikka elettihki noin 55−60 vuotta.
6 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Karjalan Rahvahan Liiton toiminnašta vuotena 2016
 1. Myö levitämmä omie kuppija, kalenterija, rintamerkkijä ta muuta tavarua internetissä ta omissa tapahtumissa.
7 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Kavotettu muajilma
 1. Luonto muanittau luovie ihmisie ta herättäy heissä tuntehie, kumpasie hyö esitetäh omissa tevokšissa.
8 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус On aika lähtie vaššakšeh
 1. Vielä Elias Lönnrot kirjutti omissa matkakirjutukšissah, jotta karjalaisen elämä on rakentun kylyn ympäri.
9 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Šuuren talon vanha istorija
 1. Oli aika, konša lapšet Luušalmešta, Kepalta, Vuokkiniemeštä ta Kuušiniemeštä, lopettuan kahekšanvuotini opaššuš omissa kouluissa, jatettih opaššušta Kalevalašša.