Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 5 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
1 карельский: ливвиковское наречие Младописьменный ливвиковский
младописьменный подкорпус Eräs zobottaine – kydyizet, kälyizet...
  1. Voidih, tiettäväine, kuččuo emängi puolespäi, no umbivierahii ei otettu ni vouse.
2 карельский: ливвиковское наречие Младописьменный ливвиковский
младописьменный подкорпус Kandai takan tundou
  1. Konzu tulou kuččumatoi gošt’u, etto tahto kuččuo stolah, pidäy sanuo: “Istoi, ristikanzu, syömäh stolan kohtal kolpičan piäl, sellin stolah, ezin ikkunah”.
3 карельский: ливвиковское наречие Младописьменный ливвиковский
младописьменный подкорпус Kenbo olet, Teppo?
  1. Iče meni iäre koispäi da käski Vasseleile mennä kuččuo suomelazii saldattoi.
4 карельский: ливвиковское наречие Младописьменный ливвиковский
младописьменный подкорпус Oniegantagaine itkettäi
  1. Kedä kuččuo?
5 карельский: ливвиковское наречие Младописьменный ливвиковский
младописьменный подкорпус Ristilahten tora
  1. Vuvvennu 1611 novgorodalazile tuli mieleh kuččuo suarikse Ruočin prinsu.