Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

Karjal

язык: ливвиковское наречие

часть речи: имя собственное

фразеологизмы:
Ven’an tiedoakadiemien Karjalan tiedokeskus - Карельский научный центр Российской Aкадемии наук
Ven’an tiedoakadiemien Karjalan tutkimuskeskus - Карельский научный центр Российской Академии Наук

1 значение

  • русский: Карелия

Примеры (159)

лучший отличный хороший плохой

1. Täh kogomukseh oli pandu läs puoldutostu tuhattu arbaitustu Karjalan eri puolilpäi. ( Kniigu on se, mi kielettäh pagizou)
2. päivänny Karjalan tazavallan endine piämies Aleksandr Hudilainen, Turvalližuon nevvoston sekretarin sijahine Rašid Nurgalijev da Valdivollizen duuman deputuattu Valentina Pivnenko avattih Suojärves uuzi liikundan da tervehyön keskus, kudaman hindu on lähes 76 miljonua rubl’ua. ( Suojärves avattih liikundan da tervehyön keskus)
3. Karjalan tazavallan Kanzallizen poliitiekan ministerstvas 14. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
4. Kanzallizen poliitiekan ministran Andrei Maninan sanoin mugah ministerstvu täytty vägie todevuttau kanzallistu poliitiekkua Karjalan tazavallas. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
5. Mennyön vuvven etnopoliittizet da etnokonfessionualizet piäpivot oldih: Karjalan tazavallan karjalazien VII kerähmö, Karjalan rahvahien fourumu, pravoslavnoi tiedokäytölline konferensii da Kanzoinväline suomelas-ugrilaine teolougiikonferensii. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
еще примеры >>
6. Mennyön vuvven etnopoliittizet da etnokonfessionualizet piäpivot oldih: Karjalan tazavallan karjalazien VII kerähmö, Karjalan rahvahien fourumu, pravoslavnoi tiedokäytölline konferensii da Kanzoinväline suomelas-ugrilaine teolougiikonferensii. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
7. Kanzallizen poliitiekan ministerstvu tänävuongi rubieu ruadamah Karjalan tazavallan rahvahien hyväkse. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
8. Suurimat niilöis ollah Karjalan tazavallan kanzallizen kul’tuuran päivy Tverin alovehel da Irina Fedosovan 190-vuozipäiväle omistettu tiedokonferensii. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
9. Istundon aigua piettih paginua i Karjalan tazavallan päivän valmistamizeh nähte. ( Kanzallizen poliitiekan ministerstvan ruavon tuloksih da pluanoih nähte)
10. Kielipezän koordinuattoran Natalja Antonovan sanoin mugah, Karjalan Kielen Koin seinis on valmis mugavu da lämmin perti, kus roih hyvä olla lapsil. ( Vieljärveh huavatah kielipeziä)
11. Karjalan Kielen Koin halličus on eččimäs nygöi tugie kielipezän ruandah. ( Vieljärveh huavatah kielipeziä)
12. Mennyt pyhänpiän Vieljärven Randaine-kyläteatru pidi vesselän enzi-illan Karjalan Kielen Kois. ( Meneskendeltih Vieljärven buaboit miehele)
13. Vieljärven rahvas vuotetah Karjalan Kielen Koin tostu kerrostu valmehekse. ( Meneskendeltih Vieljärven buaboit miehele)
14. Karjalan kieles on kolme piämurrehtu: livvin piämurreh, varzinaiskarjalaine piämurreh da lyydin piämuurreh.
В карельском языке три наречия: ливвиковское, собственно карельское и людиковское. ( Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas)
15.
Livvin kielel pagizijat karjalazet eletäh Karjalan Tazavallas, Karjalan suven Anuksen, Pitkänrannan da Priäžän piirilöin kylis.


Карелы-ливвики проживают в Республике Карелия, в основном, в населённых пунктах Олонецкого, Питкярантского и Пряжинского районов южной Карелии.
( Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas)
16.
Livvin kielel pagizijat karjalazet eletäh Karjalan Tazavallas, Karjalan suven Anuksen, Pitkänrannan da Priäžän piirilöin kylis.


Карелы-ливвики проживают в Республике Карелия, в основном, в населённых пунктах Олонецкого, Питкярантского и Пряжинского районов южной Карелии.
( Livvin piämurdehes Vepsän-karjalkielizes avvokorpusas)
17. Perindö pruaznuija Karjalan tazavallan päiviä eri piirilöis oli pandu alguh nelli vuottu tagaperin. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
18. Pietähgi Karjalan tazavallan da Anuksen linnan joukkovehien jalgumiäččykižan dovariššumatču. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
19. Pruazniekan aigah ozutetah teatruozutelmu, kuduah yhtyy Karjalan mieliruadojoukkuo da Piiterin luomisruadojoukkuo. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
20. Pruazniekan hantuzis pietäh Suomelas-ugrilazen nuorižon festivuali da puuvestoksien festivuali “Suarnalline Karjal”. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
21. Anuksen piiri voitti kilvas, kuduan mugah rubieu pidämäh Karjalan tazavallan päiviä vuvvennu 2017 da mennyt vuon on suannuh 25 miljonua rubl’ua. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
22. Ansamblin artistoi tuli hyvittelemäh äijy virguniekkua, kudamien joukos oligi Karjalan tazavallan piämies Artur Parfenčikov. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
23. Kantele-ansambli jo monii vuozikymmenii ezittäy Karjalan kandurahvahienven’alazien, karjalazien, vepsäläzien da suomelazienkul’tuurua. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
24. Tämän palkičuksen artistat suadih Karjalan ven’alazet -projektas. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
25. Ven’an federatsien palki-čuksen laureatat suadihgi Karjalan tazavallan piämiehen hyvittelykirjazet. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
26. Palkittuloin joukos ollah ansamblin johtai da Karjalan ven’alazet -projektan johtai Lidija Stepanova, ruuttien luadii Alla Vlasenko, muuzikan kirjuttai V’ačeslav Ivanov, horapajatandan opastai Marina Ustinova. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
27. Karjalan kul’tuuruministru Aleksei Lesonen palkičči kunnivokirjazel ansamblin ohjavo-ozaston piälikkyö Larisa Krasavtsevua, Kanzallizen poliitiekan ministran sijahine Jelena Migunova palkičči ansamblin piälimästy baletmeisterua Oksana Smirnovua. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
28. Ruadokohtua niilöile kehoitettih Karjalan, Leningruadan da Voulogdan alovehien da Piiterin laitokset. ( Ruavon eččijoile abuh)
29. Joga vuottu Karjalan ruavonandajat tarvitah läs 6 000 spetsialistua, 60% niilöis suadih ammatillizen algu- da keskiopastuksen, sanou Karjalan tazavallan ruadoministerstvan ministran sijahine Jelena Frolova. ( Ruavon eččijoile abuh)
30. Joga vuottu Karjalan ruavonandajat tarvitah läs 6 000 spetsialistua, 60% niilöis suadih ammatillizen algu- da keskiopastuksen, sanou Karjalan tazavallan ruadoministerstvan ministran sijahine Jelena Frolova. ( Ruavon eččijoile abuh)
31. Virgunaine mainiččigi hyviä Karjalan tazavallan školien ammattivalličuksen ruaduo, kuduadu hyö ruatah nuorien ruadoh da opastundah potakoiččijes. ( Ruavon eččijoile abuh)
32. Singlas löydyy Karjalan da Skandinaavien mualoin kanzallistu pajuo da folkjoukon muzikantoin kirjutettuu balladua. ( Piiteriläzet pajatetah Komis Karjalah nähte)
33. Opastusseminuarah tuli Karjalan etnokul’tuurizien keskuksien, muzeiloin, kul’tuuruda opastuslaitoksien ruadajua. ( Urojärven rannal pandih alguh “Kylän laboratouriet”)
34. Seminuaran aigua kaikin suadih nähtä Karjalan etnokeskuksien ruavon tuloksii da opastuo uuzih ruadotaboih kul’tuuruperindölöin säilyttämizekse, luadimah biznesspluanoi da ohjuamah etnokeskuksien ruaduo. ( Urojärven rannal pandih alguh “Kylän laboratouriet”)
35. Kylän laboratouriet -projektu on tarkoitettu Karjalan etnokeskuksien kannattamizekse da se rubieu ruadamah kolmen kuun aigua. ( Urojärven rannal pandih alguh “Kylän laboratouriet”)
36. Projektan jälgimäzenny pivonnu rodieu Karjalan tazavallan etnokeskuksien fourumu, kudai pietäh syvyskuus. ( Urojärven rannal pandih alguh “Kylän laboratouriet”)
37. Vieljärvespäi tulluot karjalazet saneltih Karjalan Kielen Koin ruavos, pajatettih pajuo, tuodih lahjat meijän etnokeskukseh. ( “Kukastu kummua” Veškelyksen kyläs)
38. Luadogan alovehen histouries piettih paginua Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan, Luadogan Karjalan alovehellizen muzein da Kurkijoven kodialovehmuzein ruadajat. ( “Vanhan kylän” neruo da eluo)
39. Luadogan alovehen histouries piettih paginua Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan, Luadogan Karjalan alovehellizen muzein da Kurkijoven kodialovehmuzein ruadajat. ( “Vanhan kylän” neruo da eluo)
40. Myöhembi illal liygiläzet kerävyttih varustumah Karjalan tazavallan päiväh, kudai tänävuon pietäh meijän Anukses. ( Kyläs talvipruazniekoin aigah sežo ei muata)
41. Kyläs avavuttih karjalan kielen kursit, kursuniekoile toinKarjalan sanomienda Oma mua -lehten toimituksen opastundah annetut lahjat. ( Kyläs talvipruazniekoin aigah sežo ei muata)
42. Vähä ken tänäpäi tiedäy Risto Bogdanovua, ga Karjalan 100-vuozipäivän lähestyjes tahtozimmo suaja endizeh kundoh oigienmugažus da mustella karjalan rahvahan arvokkahan poijan nimie, kudai oli Karjalan tazavallan filolougizen tiedoalan allus. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
43. Vähä ken tänäpäi tiedäy Risto Bogdanovua, ga Karjalan 100-vuozipäivän lähestyjes tahtozimmo suaja endizeh kundoh oigienmugažus da mustella karjalan rahvahan arvokkahan poijan nimie, kudai oli Karjalan tazavallan filolougizen tiedoalan allus. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
44. Ezitelmiä valmistajes Karjalan Tiedokeskuksen Tiedoarhiivas oli öytty mieldykiinnittäjiä ainehistuo, ga yhtelläh jäi vie ylen äijy tiijustettavua. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
45. talvikuudu 1900 Vienan Karjalan Vuonnizen kyläh. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
46. Keviäl häi lähti siepäi iäres da keräi partizuanujoukon, se vojuičči Karjalan rajan lähäl. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
47. Vuvven 1921 allus Risto vallitah karjalazien voulostiloin Kemin ujezdan revkomah, Karjalan Ruadokommuunan korgiembah virrastoh. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
48. Myöhembäh suadu ainehisto nygöigi on ruokos Karjalan tiedokeskuksen Tiedoarhiivas. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
49. Kedäbo voin vallita paiči sinuu: myö rodivuimmo, elimmö omas armahas kohtas, omal Karjalan mual. ( Oma randu)
50. Tunzin oman hierun, oman rahvahan, oman Karjalan. ( Oma randu)
51. Tunzin loittožet mennyöt aijatniis on eletty minun sugujuuret, yksi tuhanzis Karjalan rahvahis, ei luastittu lykyl da ozal. ( Oma randu)
52. Tunzin sih vagavan da rauhažen rakkahuon, hot’ puaksuh kuulin erähilpäi: “Köyhy meijän Karjal!” ( Oma randu)
53. Ga kui äijil karjalažil häviemättömät kyvyt, rakkahuot, oli annettu omat syväimet rakkahale Karjalan muale. ( Oma randu)
54. Karjalan tazavallas valdivon varoil joga vuottu painetah kniigua karjalan, vepsän da suomen kielel. ( Painetah uuttu kniigua)
55. Karjalan paikannimistön arbaituksii -nimizen luvendon aigua tutkii sellitti erähien karjalazien paikannimilöin alguperän. ( Karjalan paikannimistön arbaituksii)
56. A mis rodih Karjalan kuulužin Kiži-suaren nimi? ( Karjalan paikannimistön arbaituksii)
57. Irma Mullonen kerdoigi Karjalan tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadoh nähte. ( Karjalan paikannimistön arbaituksii)
58. Tänävuon instituutan tiedomiehet valmistetah painettavakse Karjalan paikannimien sanakniigua, kuduah kuuluu piäl viitty tuhattu paikannimie. ( Karjalan paikannimistön arbaituksii)
59. Tämä kohtu nygöi vois panna yhteh riädyh meijän Karjalan turizmukeskuksien kel, gu sanatourii “Martsial’nije Vodi”, Kižin suari, Valamoin manasteri da toizet vähembal kuulužat kohtat. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
60. Zakonanprojektan Ven’an Duumah kehoitettih Karjalan Zakonanhyväksyndykerähmön deputuatat. ( Valdivovallan lujoindamizekse)
61. Karjalan tazavallale on annettu 25 sijua lapsien Artek-luagerih. ( Lapset piästäh huogavumah Mustan meren rannale)
62. Tänävuon Karjalan kymmene lastu voijah puuttuo Mustan meren rannale da huogavuo sie 28. ( Lapset piästäh huogavumah Mustan meren rannale)
63. Karjalan tazavallan Kanzallizes kirjastos 13. ( Valliče iče paras kniigu)
64. kevätkuudu piettih Karjalan tazavallan vuvven 2016 kniigu -ozuttelun avajazet. ( Valliče iče paras kniigu)
65. Kniigu, kudai suau enämbän palkinduo eri nominatsies, rodieu Karjalan tazavallan vuvven 2016 kniigakse. ( Valliče iče paras kniigu)
66. Sanommo, Karjalan tazavallan lapsien kirjaston ruadai sanoi, ku on vallinnuh Igor’ Vostr’akovan kniigan “Se sanaluokku, kudai pakui päčispäi” (Ta čast’ reči, kotoraja upala s peči”) sendäh, ku hänen mieles tämä kniigu on mieldykiinnittäi da čoma. ( Valliče iče paras kniigu)
67. Ven’an puolel net oldih Karjalan Rahvahan Liitto, Nuori Karjala da Karjalan Kielen Kodi. ( Yhtehisty ruaduo yli rajua)
68. Ven’an puolel net oldih Karjalan Rahvahan Liitto, Nuori Karjala da Karjalan Kielen Kodi. ( Yhtehisty ruaduo yli rajua)
69. Neidizet ozutettih äijän vahnua fotokuvua da sellitettih, mil erotah Karjalan eri alovehil eläjien karjalazien sovat. ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
70. Tossargen festivualin salbai suuri gala-konsertu, kuduah yhtyi pajo- da tansijoukkuo Petroskois da Karjalan piirilöispäi: folklouruteatrat “Gornitsa”, “Kruuga”, folklouru-horeogruafizet ansamblit “Karjalada “Kulkuset”, folklouruansambli “Kajahuš”, tansiansamblit “Sozvezdijeda “Fejerija”. ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
71. Vuvves 1960 algajen Viola Malmis rodih Karjalan tazavallan Muuzikkuteatran ozuttelii. ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
72. Karjalan tansikul’tuuran hyväkse ruadajes inehmine järjesti äijän ansamblii da folklourujoukkuo kogo Karjalua myöte. ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
73. Karjalan tansikul’tuuran hyväkse ruadajes inehmine järjesti äijän ansamblii da folklourujoukkuo kogo Karjalua myöte. ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
74. Nerokkahal inehmizel on äijy palkinduo da arvonimie: Nevvosto-Karjalan kunnivoittu kul’tuurualan ruadai (1978), Nevvostoliiton kunnivoittu kul’tuurualan ruadai, Ven’an hengi -palkindon laureattu (2008), Karjalan tazavallan kunnivoittu eläi (2002). ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
75. Karjalan tazavallan Luonnonrikkahuon käyttämizen da ekolougien ministerstvan adresile 17. ( Paha sobu on hyviä riidua parembi)
76. Ven’an MČS:n Karjalan tazavallan ozasto vagavah vakustau vahnembii, ku ei laskiettas lapsii yksinäh jiäle. ( Pidäkkiä varavostu viel olles da jiäle polgijes)
77. Venehien da pienien laivoin omistajile Ven’an MČS:n Karjalan tazavallan ozasto mustoittau, ku venehien kunnon luaduu tarkastetah kerras viijes vuvves. ( Pidäkkiä varavostu viel olles da jiäle polgijes)
78. Uuzien spetsialistoin valmistamizel Karjalan opastussistiemah niškoi myö täytämmö nygyaigazen yhteiskunnan tarbehii. ( Karjalan kielen opastajua liženöy)
79. Tämän jälles ruočit jo ei enämbiä opittu piästä Karjalan sydämeh. ( Ristilahten tora)
80. Karjalan jeparhii da sen enzimäine jepiskoppu Sil’vestr

Tuli vuozi 1595 jälles Hristosan roindua.
( Ristilahten tora)
81. Ei loppunuh partizuanusoda Karjalan mual. ( Ristilahten tora)
82. Hirvei oli kaččuo Karjalan muadu. ( Ristilahten tora)
83. SIL’VESTRENZIMÄINE KARJALAN JEPISKOPPU
Enzimäzekse Karjalan jepiskopakse pandih Sil’vestr.
( Ristilahten tora)
84. Arhijepiskopakse händy ristittih vuvvennu 1595, konzu pandih Karjalan jeparhien johtajakse. ( Ristilahten tora)
85. Karjalan jeparhii oli salvattu vuvvennu 1616. ( Ristilahten tora)
86. Tuaste se avattih vaste vuvvennu 1685 Novgorodan vikariatannu uvvel nimelKarjalan da Luadogan. ( Ristilahten tora)
87. Tämän sobimuksen mugah Ruočči sai Karjalan da vie Inkerinmuan. ( Ristilahten tora)
88. Stolbovan rauhu jyrkäh muutti Luadogan Karjalan ozan. ( Ristilahten tora)
89. Enzimäzenny generualu-gubernuattorannu oli Karjalan valloittai Jakob Delagardi. ( Ristilahten tora)
90. Kirju on monien 1600-vuozien Karjalan demogruafien tutkimuksien hinnatoi tiedoloin lähte. ( Ristilahten tora)
91. Vuvvennu 1643 Karjalan käskynhaldii Nerut kirjutti Suomen muaherrale Per Brahele, ku Kurkijoven okrugas enämbi 20 hengie lugou da ellendäy tädä katehiizissua. ( Ristilahten tora)
92. TV-kolor programmois ei tävvy meijän Karjalan da karjalazien lähetyksii, se paheldau mieldy dai tuskevuttau enimite niilöi, ket eletäh loittonazis hierulois da pos’olkois, kunne ei piäze menemäh Karjalan TV:n
signualu.
( Televiidenieh nähte)
93. TV-kolor programmois ei tävvy meijän Karjalan da karjalazien lähetyksii, se paheldau mieldy dai tuskevuttau enimite niilöi, ket eletäh loittonazis hierulois da pos’olkois, kunne ei piäze menemäh Karjalan TV:n
signualu.
( Televiidenieh nähte)
94. Vuozi-toine tagaperin Jaana Žemoitelite avai uvven “ikkunannimel “Kirjakamari” – sie sain tiediä Karjalan nuores kirjuttajas Aleksandr Buskovskois, kudai on rodužin Munjärvenlahtespäi, Sofija Oksazes da toizis rajantagazis heimolazis kirjuttajis. ( Televiidenieh nähte)
95. Karjalaspäi ozutettavannu ollah vehkehet Karjalan nerot interjeras -katalougaspäi, kuduan luadijannu on ECHO-etnokul’tuurizien keskuksien assotsiatsii, kudai toimiu Kul’tuuruministerstvan kannatuksel. ( Karjalazien neruo Pariižas)
96. Paiči Karjalua, ozutteluh yhtyttih Baškortostanan, Dagestanan, Komin, Hakasian, Čuvašoin tazavallat, Astrahanin, Lipetskan da Tulan alovehet. ( Karjalazien neruo Pariižas)
97. Sulakuun enzimäzenny piän Karjalan opastuksen kehityksen instituutas tavan mugah piettih karjalan, suomen da vepsän kieldy opastujien kilbu. ( Petroskoil piettih kielikilbu)
98. Lapsii tervehtettih Karjalan opastundan ministran sijahine Tatjana Vasiljeva, Kanzallizen poliitiekan varaministru Jelena Migunova da Karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvoston piälikkö Tatjana Klejerova. ( Petroskoil piettih kielikilbu)
99. Karjalan tazavallan karjalazien VIII kerähmön vallittuloin nevvosto kerävyi mennyöl nedälil omale vuoronmugazele istundole Priäžän piirin Pyhäjärven kyläh. ( Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu)
100. Karjalan lyydikot -yhteiskunnallizen organizatsien piälikkö Lidija Konovalova lujoitti istundol, ku lyydikkoloil on jo ammuine piätös livuttua školih lyydii. ( Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. номинатив, ед. ч. Karjal
2. генитив, ед. ч. Karjalan
3. партитив, ед. ч. Karjalua