Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

nügüd’

язык: вепсский

часть речи: наречие

1 значение

  • русский: сейчас
  • английский: now

Примеры (725)

лучший отличный хороший плохой

1. Ende pagastad da papid oliba, a nügude necida nimida tekoi em, grähkad oma vai ele. ( Enččid’ primetoid’)
2. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
3. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
4. Nügude nel’l’ kud anttas guleida. ( Lapsen rodid)
5. Nügüd’ laged oma krast’ut, a eduu ii krast’ut oldud, ka tod peskud da virzun sidod koivuspei, tohespei. ( Kut pertin pestihe)
еще примеры >>
6. Nügüd’ nored akad ii kävukoi lähtkele, sobad enambad bumažnijad. ( Kut eduu sobad pestihe)
7. Eduu hondomba, a nügüd’ čomin’. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
8. Nügüd’ mijou ele papid’. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
9. Pertiš nügüd’ madal lagi om. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
10. Nügüd’ ni papid, nimid’a iile. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
11. Eduu mända kuna-ni, ka havadhine jupk päl, a nügüd’ mändas radole kutnä praznikale da polen aigad išttas. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
12. Nügüd’ vanh olen ka porotab kaik sijad. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
13. Nügde beregoitas, a siloi beregust oli vähahk. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
14. Nügude paned bumažnijad, pehmd’aižed, a siloi poutnasiižen paned da hüvä ol’. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
15. Nügude pidaškat’he, a siloi polovikata. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
16. Tohen ottas, kacu nügude vuu ii lähte, lähteškandeb jo hiinän tegeškanded ka siloi jo lähteškandeb. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
17. A nügude bankad i kaik sijad, a ende teged tohespäi. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
18. Otad hoikaižen tr’apuižen, ii vouktaižen, pletid, tegese kuti nügude tapkad pidäd. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
19. Nügude vologodskijad tegiba čoman ten, sihe ajelesoi jo mašinoil’ da mil’ taht voib sihe tulda. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
20. Ladvaspei dorog nügude kazvahtub, min’a jougei kävelen sin’n’a. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
21. Nügude kazvatajad oma jo vanhad, no pidädas lehmän da lambhid i kažid i koirad. ( Hiin’antego)
22. - Ii muga edahan, nügude jo miide butkeine puuttud, ken-se puuti, i nit’ud kazvahtuiba, nügude rindou. ( Hiin’antego)
23. - Ii muga edahan, nügude jo miide butkeine puuttud, ken-se puuti, i nit’ud kazvahtuiba, nügude rindou. ( Hiin’antego)
24. Školas nügude kaks’ last, nel’l’as klassas kaks’ last i iks’ opendai. ( Kut külä eläb nügude)
25. Nügude sovhoz om soubanus, kaik fermad siištas ( Kut külä eläb nügude)
26. Nügude ele sida. ( Kut külä eläb nügude)
27. Astud ka kacud, miše ii amu sigä hiin’an tegiba, nügude söm kalliž loukas ka živatoid' kaik tahtoitas pid’ada. ( Kut külä eläb nügude)
28. Kudambiš püudoiš kazvateliba kartohkad i ozrad, nügude vaiše hiin’an tehtas. ( Kut külä eläb nügude)
29. Jäl’ges nece kaik soupsihe, nügude vaiše ičelemoi söda, ičele da živatoile. ( Kut külä eläb nügude)
30. Nügude ken radab, ka ičtas sötta voib, a dengoil’ mida-ni ostta ka tari kus-se rata. ( Kut külä eläb nügude)
31. Nügude kaikes küläs mödas spirtud, mödas odvas, anttas vüughä-ki hot’ konz, hot’ kesköd mäne. ( Kut külä eläb nügude)
32. Min’a ku openzimoi, internatas miid’ oli enamb sadad, a nügude en teda omik kimne mest internatas. ( Kut külä eläb nügude)
33. Kirjutad-ik nügude ven’aks-ki? ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
34. Nügude enamban kändan ven’aspei vepsaks. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
35. Mini dovediše nügde jo priznaidas.
Мне придется теперь уж признаться. ( Hebomvor)
36. N’ugd’e, saab, mii opendamei sindei.

«Теперь, говорит, мы тебя проучим».
( Kut soudat čortid’ open’z’)
37.
Lehmän müin’ da n’ugd’e sudale astun, den’gad-se sudou antta».


Корову я продал и теперь в суд иду, деньги-то в суд отдать».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
38.
Podoidiške, sinä sula viikoihudem, tazoitaške minun šuukuižid’ hibusuzid’, kut mii tazoitelimai kal’hile praznikaižile, nügude ii tazoitugoi minun šuukuižed hibusuded.

Подойди же ты, родимый братец, погладь мои шелковые волосы, как мы расчесывали на дорогие празднички, теперь так не расчесываются мои шелковые волосы. ( Voikud)
39.
Nügude ii ičein’ ole vouged voudaine, krasnįi krasotaine.

Теперь не моя светлая волюшка, красная красотушка. ( Voikud)
40.

Kuk polole läks’ da kerdaažen laalaht’ dei basib: «Mi minee tehta, nügüd’ jo minee tariž lähtta kodipää».


Петух вышел на двор, один разок кукарекнул и говорит: «Что мне теперь делать, мне нужно уйти из дому».
( Kut kukįne stroi ičeleze kodižen (sarn AA 61))
41. 38No Iisus sanui: «Mängam nügüd’ lähembaižihe külihe i lidnoihe. ( Iisus lähteb Kapernaumaspäi)
42. 10No miše tedaižit: Mehen Poigal om vald pästta grähkäd man päl», – nügüd’ hän sanui läžujale11«minä sanun sinei: libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe ( Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujan)
43. 35Sen päivän ehtal Iisus sanui openikoile: «Nügüd’ lähtkam toižele randale ( Iisus tüništoitab torokan)
44. 27Hän oli kulnu Iisusan polhe, i nügüd’ hän tungihe neciš sures rahvazkogos Iisusan taga i kosketi hänen sobad. ( Iisus eläbzoitab Jairan kolnuden tütren i azotab naižel veren)
45. 29Iisus sanui: «Todeks sanun teile: kaikutte ken minun täht i minun hüvän vestin täht om jätnu pertin vai velled i sizared vai maman i tatan vai akan i lapsid vai pöudoid, 30hän nügüd’, necen aigan, sab sada kerdad enamban pertid i vellid, i sizarid, i tatoid, i mamoid, i lapsid, i pöudoidvöl rahvahaspäi mokičendad-kii aigan, kudamb tuleb, hän sab igähižen elon. ( Pauk, kudamb tuleb openikoile)
46. Iisus kucui ičezennoks nene kaks’toštkümne openikad i pagižeškanzi heile, midä hänele tegese: 33« mänem nügüd’ Jerusalimha, i Mehen Poig anttas ülembaižiden papiden i käskištonopendajiden käzihe. ( Iisus pagižeb völ kerdan ičeze surman polhe)
47. 6Nügüd’ jäi völ üks’, hänen armaz poig. ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
48. 9Midä vinpusadun ižand nügüd’ tegeb ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
49. 10Et-ik olgoi lugenuded Pühiš Kirjutusiš necidä sijad:

Kivi, kudamban sauvojad taciba laptaha,

om nügüd’ päkivi.
( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
50. 28Eraz käskištonopendai kuldes heiden ridan i nähtes, miččen hüvän vastusen Iisus andoi saddukejile, tuli nügüd’ Iisusannoks i küzui: «Mitte käsk om suremb kaikid ( Küzund suremban käskön polhe)
51. 2Iisus sanui: «Kacu nügüd’ nenihe surihe pertihe. ( Pühäkodin murendamine)
52. Juda eci nügüd’ mugošt aigad, konz voiži antta Iisusan heiden käzihe. ( Juda möb Iisusan)
53. Hän zavodi nügüd’ höpstuda i tusttuda. ( Iisus loičeb Gefsimanias)
54. 30Ka päzuta nügüd’ ičtaiž, tule alahaks ristaspäi ( Iisusan nagloičemine)
55. 32Tulgha nügüd’ alahaks ristaspäi, Messia, Izrail’an kunigaz, miše nägižim i zavodižim uskta ( Iisusan nagloičemine)
56. 7Mängat nügüd’ i sanugat hänen openikoile, mugažo Petrale: Hän lähteb edel teid Galilejaha. ( Iisusan eläbzumine)
57. 10Maria läksi sigäpäi i vei vestin nenile, ked oliba kävelnuded Iisusanke i nügüd’ voikiba opalas. ( Iisus ozutase ičeze openikoile)
58. 6No miše tedaižit: Mehen Poigal om vald man päl pästta grähkäd» – hän sanui nügüd’ ičeze kibus läžujale – «libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe ( Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujan)
59. 51Iisus küzui heil: «El’gendat-ik nügüd’ kaiken necen ( Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
60. 17Konz jäl’ges astuiba tedme, kudamb veb Jerusalimha, Iisus kucui kaks’toštkümne openikad eriži i sanui heile asttes: 18« mänem nügüd’ Jerusalimha, i Mehen Poig anttas ülembaižiden papiden i käskištonopendajiden käzihe. ( Iisus pagižeb koumanden kerdan ičeze surman polhe)
61. 42Iisus sanui heile: «Et-ik nikonz lugenugoi Pühiš Kirjutusišpäi:

Kivi, kudamban sauvojad taciba laptaha,

om nügüd’ päkivi.
( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
62. 9Mängat nügüd’ irdoile i kuckat sajaha kaikid, keda näget ( Kunigahanpoigan sai)
63. 23 Sid’ Iisus pagiži rahvahale i ičeze openikoile: 2«Moisejan ištim om nügüd’ käskištonopendajiden i farisejiden valdas. ( Ken tahtoib tehta ičtaze kaikid vanhembaks)
64. 38Kulgat nügüd’: teiden pert’ jäb teile tühjaks. ( Iisus om opalas Jerusaliman tagut)
65. 53Vai luged, miše en voiži nügüd’ pakita abud Tatal, i hän ei oigendaiži tänna kaks’toštkümne legionad angeloid, a voib olda enamban-ki. ( Iisus tabatas)
66. Nügüd’ kulištit hänen pahad sanad. ( Iisus Nevondkundan edes)
67. 11Iisus seižui nügüd’ manižandan Pilatan edes. ( Iisus Pilatanno)
68. Likutaden päl 40 saneliba: «No, sinä pühäkodin murendai i koumes päiväs sauvoi, päzuta nügüd’ ičtaiž! ( Iisus nagloitas ristha)
69. Ved’ hän om Izrail’an kunigaz, tulgha nügüd’ ristaspäi alahaks. ( Iisus nagloitas ristha)
70. 43Hän uskoi Jumalahaabutagha nügüd’ Jumal hänele, ku hän om hänele mel’he! ( Iisus nagloitas ristha)
71. 20No sinä tegetoi nügüd’ keletomaks i ed voiškande pagišta sihesai, kuni tuleb se päiv, konz nece linneb, sikš ku ed uskond minun sanoihe, kudambad ičeze aigan tegesoiš todeks ( Angel endustab Joan Valatajan sündundan)
72. 28Simeon oti lapsen käzivardele, kiti Jumalad i sanui:

29Kaikenmahtai Jumal, nügüd’ sinä andad ičeiž käskabunikale

lähtta tünäs toižhe mirhu,

muga kut oled toivotanu:

30Minun sil’mäd oma nähnuded Päzutajan,

31kudamban oled vaumištanu kaikiden rahvahiden edes:

32lämoin, kudamb palab verhile rahvahile,

i ozutab Izrail’an, sinun rahvahan, korktan arvon.
( Simeon i Anna nägištiba Iisusan)
73. Hän oli männu noren neiččen mehele i oli elänu ičeze mužikanke seičeme vot, 37no nügüd’ hän oli lesken i hänele oli kahesakümne nel’l’ vot. ( Simeon i Anna nägištiba Iisusan)
74. 9Nügüd’ kirvez om jo pandud pun jurele. ( Joan Valatai)
75. 24No miše tedaižit: Mehen Poigal om vald man päl pästta grähkid» – hän sanui nügüd’ ičeze kibus läžujale – «minä sanun sinei: Libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe ( Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad)
76. 21Ozavad olet , kudambad nügüd’ olet näl’ghižed:

teid sötaškatas külläks.
( Ozavad i ozatomad)
77. Ozavad olet , kudambad nügüd’ voikat:

nagraškandet.
( Ozavad i ozatomad)
78. 25Voi teid, kudambad nügüd’ olet külläižed! ( Ozavad i ozatomad)
79. Voi teid, kudambad nügüd’ nagrat! ( Ozavad i ozatomad)
80. 16Kaik lujas pöl’gästuiba i ülenzoitaškanziba Jumalad sanuden: «Meiden keskes om nügüd’ sur’ Jumalan sanankandai. ( Iisus eläbzoitab leskiakan poigan Nainas)
81. 22Erasen päivän Iisus ištuihe openikoidenke veneheze i sanui heile: «Nügüd’ mängam järven toižele randale ( Iisus tüništoitab torokan)
82. 19Sid’ sanun ičelein: Sinai om nügüd’ kaiked! ( Rahad ei olgoi elon päazj)
83. Lebaite nügüd’, , jo i ihastu! ( Rahad ei olgoi elon päazj)
84. 35Kulgat nügüd’: teiden pert’ jäb teile tühjaks. ( Iisus voikab Jerusaliman polhe)
85. 18Ei, nügüd’ minä lähten tatannoks i sanun hänele: Tatam, minä olen tehnu grähkid taivast vaste i sindai vaste. ( Ozoitezstarin segoinuden poigan polhe i hänen vellen polhe)
86. Nügüd’ tarbiž söda i praznuida! ( Ozoitezstarin segoinuden poigan polhe i hänen vellen polhe)
87. 24Minun poigaine oli kolnu, no eläbzui, hän oli segoinu, no nügüd’ löuzihe. ( Ozoitezstarin segoinuden poigan polhe i hänen vellen polhe)
88. 32No nügüd’ tarbiž olda ihastusiš da hüviš meliš. ( Ozoitezstarin segoinuden poigan polhe i hänen vellen polhe)
89. Nece sinun vel’l’ oli kolnu, no eläbzui, hän oli kadonu, no nügüd’ löuzihe ( Ozoitezstarin segoinuden poigan polhe i hänen vellen polhe)
90. 3Mez’ meleti: „Midä minei nügüd’ tarbiž tehta? ( Kelaz pertinpidäi)
91. 4No minä nügüd’ tedan, midä tarbiž tehta, miše toižed otaižiba mindai ičeze pert’he, konz mindai kükstas pertinpidäjan radospäi. ( Kelaz pertinpidäi)
92. Nügüd’ hän eläb tägä ozan kaimlos, a sinä mokičetoi. ( Elokaz mez’ i Lazar’)
93. 31Iisus kucui kaks’toštkümne openikad eriži i sanui heile: « mänem nügüd’ Jerusalimha. ( Iisus möst pagižeb ičeze surman polhe)
94. No nügüd’ se om sinun sil’mišpäi peittud. ( Iisus voikab Jerusaliman polhe)
95. «Midä vinpusadun ižand nügüd’ tegeb heile ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
96. Kivi, kudamban sauvojad taciba laptaha,

om nügüd’ päkivi.
( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
97. 5Ku erased pagižiba pühäkodin polhe, miččil čomil kivil da lahjoil se om čomitadud, ka Iisus sanui: 6«Tuleb aig, konz kaik nece, mihe nügüd’ kacut, linneb tactud mantazale. ( Pühäkodin murendamine)
98. 6Juda hökkähtui i varasti nügüd’ mugošt aigad, konz Iisusanke ei linne rahvast. ( Juda möb Iisusan)
99. 36Siloi Iisus sanui heile: «Nügüd’ om toižin. ( Kaks’ sur’t vešt)
100. Kaik, midä om kirjutadud minun polhe, nügüd’ todenzub ( Kaks’ sur’t vešt)
< < скрыть примеры