Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

muga

язык: вепсский

часть речи: наречие

1 значение

  • русский: так; таким образом
  • английский: so; this way

Примеры (1119)

лучший отличный хороший плохой

1. Nu ka voikin’ muga: «Libed linduižem, säditei i sobitei kalhiže sobeižihe, kalhiže kengeižihe, čomihe sädoižihe. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Kut sinä gul’aižoitad ičeiž vouktan da voudeižen, muga minun vouged voudeine- guleižoita, alaske sinä tuuki da alaške sinä rehki necida». ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Niidižehtan pän sugd’as, ičein hiim sugib, sugoudab, kerdan vedoudab da sid’ hän kaikil’ kaglas voikab muga: «Minun kal’hen da kasaižen sugitei i tazoitatei, vötei vos’kalhele praznikale-se, verhiže avaroihe armoižihe». ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Siloi tervhed ristitud olibad, muga čudas päzub, kül’bihe ka enambad ii čud lin’n’e. ( Enččid’ primetoid’)
5. Nedalin elimei muga, kevaduu burlakoičimei sen mecan. ( Mid’a minä eduu radoin’)
еще примеры >>
6. Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. ( Mid’a minä eduu radoin’)
7. Muga i kazvoiba. ( Lapsen rodid)
8. Edou äjan primetoičiba, nügüde muga ei primetoikoiš. ( Enččiš praznikoiš)
9. Konz muga tehliba? ( Enččiš praznikoiš)
10. Kuti kego muga sobitoi. ( Enččiš praznikoiš)
11. Muga, muga sädimoiš. ( Enččiš praznikoiš)
12. Muga, muga sädimoiš. ( Enččiš praznikoiš)
13. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
14. Muga necen lehmän argaitas. ( Lehm kandab)
15. Muga paletas. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
16. Muga kol’ golodaha. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
17. Tullei muga, ajada ii voind, randas i magazim. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
18. Muga putui. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
19. Muga gor’uimei, elimei. ( Kut koljan maha pandas)
20. Pandas venčikon ocale, poddorožnijan kädehe da muga. ( Kut koljan maha pandas)
21. Muga svataiše. ( Kut svad’ban spravitas)
22. Muga vastatas. ( Kut svad’ban spravitas)
23. Muga blaslovidas händast. ( Kut svad’ban spravitas)
24. Šapkoideke muga ümbri nalojas proiditab. ( Kut svad’ban spravitas)
25. Muga hii končitas. ( Kut svad’ban spravitas)
26. Kaik nene svadebni narod ii ühthe kerdha muga ratas. ( Kut svad’ban spravitas)
27. Ken bohatembka dorogale levitadas miččen-ni poutnan, a gol’l’an ka i muga mäned. ( Kut svad’ban spravitas)
28. Kas’k-se ninga čaptud, a vertes muga panemei. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
29. Ka muga verdimei. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
30. Muga tuukid', mäned, lämmoihe čokaidad kalun da kukirikku händast oigendad, Vatagou kävuimei, eduu iilend kolhozoid. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
31. A pälpäi kivid’, muga ličkes pidetas. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
32. Tohespäi virzud teged, verdad muga. ( Eduu mad bedn’akoil vähä oli)
33. Muga kuti iče openzimoi lugm’aha-ki. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
34. Miide pertiš eduu oli izba-čital’n’a, jäl’ges bibliotek, pert’ muga siižub-gi. ( Minun kanz)
35. - Ii muga edahan, nügude jo miide butkeine puuttud, ken-se puuti, i nit’ud kazvahtuiba, nügude rindou. ( Hiin’antego)
36. Viž vot muga radoin’, jäl’ges kucuiba mindai sihe gazetaha radole. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
37. Säsked södasoi muga, a rindou ni joged, ni järved. ( Mecas resttiba pajun)
38. Muga kon’d’jan kiksiba. ( Mecas resttiba pajun)
39. Hilläšti ehtkoižuu soberihezoiš i tönduiba, üks’ nor’, muga vot vištošküme–kus’tošküm’e, a toine vanhambam poluu, vot višküme.
Потихоньку вечером собрались и отправились, один молодой, этак лет пятнадцати-шестнадцати, а второй постарше, лет пятидесяти. ( Kut kävelimei kondihe)
40.
Muga kod’he tuliba.


Так и пришли домой.
( Kut kävelimei kondihe)
41.
Nikut emboi nimidä tehta, muga i hot’t’as kaik sijad.


Никак не могу ничего сделать, так и дрожит все [тело].
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
42.
Hambhiže siman sain’, ka minei hambhad-gi hädab, muga kubeidab.


Леску в зубы взял, так [она] у меня и зубы вытащит, так двигается.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
43. Metrad viž muga jätin’, hän kaiken pohjadmu tuleb.
Метров пять так проехал, она все по дну идет. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
44. Muga suuzin’ sihessei ...
Так греб [до тех пop] ... ( Kut hougid’ doroškuu samei)
45.
Rand-se madal, neche randha tulin’, kacuhtin’ak tuli vastad kastmaha järverandha(a elän-se minä järverandas), padanke da, dumaib, što minä hougin’ sain’ i padha panen edeleze, a ii muga lähtend.


Берег-то мелкий, к этому берегу подъехал, смотрю ('посмотрел') – жена пришла веник мочить на берег озера (живу-то я на берегу озера), с горшком, думает, что я щуку поймал и в горшок положу, а не так получилось.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
46.
Minä haškunmuga i saskendamoi randha.


Я шаг [шагну] – так и вытащим на берег.
( Kut hougid’ doroškuu samei)
47.
– «Ka voruin, saab, muga: ehtkoižuu ištuse užinale, priheine kerdan hernub, niken ii sanoBuid’ zdorov”, toižen kerdan hernubniken ii sano, kuumanden kerdan hernubii sano, i minä öl otan necen priheižen.


— «А украду, говорит, так: вечером сядут ужинать, мальчик раз чихнет, никто не скажет: „Будь здоров”, второй раз чихнетникто не скажет, третий раз чихнетне скажет, и я ночью возьму этого мальчика.
( Hebomvor)
48. Muga i Platon papikš jäi.
Так Платон и остался попом. ( Kut Platon papin’ oli)
49.
Muga rada da enamb sineiš nimid’a ii tariž».


Так делай, и больше от тебя ничего не надо».
( Kut uk generalan služi)
50.
– «Ka kutag muga, vet’ sinä, otid’ ka tari maksta».


– «Да как же так, ведь ты взял, так нужно уплатить».
( Kut mužik bajarinke sudihe)
51. Muga ak uppoz’, a mužik hüviš meliš kod’he tul’.
Так жена утонула, а мужик довольный пришел домой. ( Upr’amįi ak)
52. Minun milai muga radab:

ehtou tuleb, toižuu ii.


Мой милый так поступает:

в один вечер придет, в другойнет.
( Pajod)
53. Sötei sinä čižeihudem,

ala si’ä unohta krasuižoitta i likuižoitta

kut i ičiin’ vouged voudeižen-se,

muga i minun vouged voudeine.

Родимая ты сестричка,

не забудь ты украсить да порадовать

мою белую волюшку,

как и свою белую волюшку.
( Voik)
54. Muga hän i paimendab.
Так он и пасет. ( Homencel nuuzemei, lehmäd l’üpsamei)
55. Muga kezan i käelob pejid’ möta.

Так [все] лето и ходит по дням.
( Homencel nuuzemei, lehmäd l’üpsamei)
56. A sabrasijale kons tomei, kumeidamei necen heinän, a kons čurha i tįižhe ratkiimei oksad i muga edeleze ajamei.
А к стоговищу привезем, опрокинем это сено, а иногда в сторону и другую выдернем ветки и так вперед проезжаем. ( Heinäntego)
57.
Edel panel’tihe muga: äjan kalįid’ seižutaba nit’ule.


Раньше ставили так: много кольев ставят на пожне.
( Heinäntego)
58.
Muga i rahnod, kuni ii tulo ag’g’, kaiken necen pöldon muga i rahnod artelil'.


Так и жнешь, пока не будет конец, все это поле так и жнешь артелью.
( Jünäs načnimei rahnda)
59.
Muga i rahnod, kuni ii tulo ag’g’, kaiken necen pöldon muga i rahnod artelil'.


Так и жнешь, пока не будет конец, все это поле так и жнешь артелью.
( Jünäs načnimei rahnda)
60. Karziba žerdiižed hörčiideke, ii g’alos sanktad, oksideke, potom paaba kus’ snapud ümbri, verškad ülähaks, a seičmenden snapun päle vedaltas i ümbri kaiken kataba, muga i g’ataba.
Срубят жерди с сучьями, не очень толстые, с ветками, потом ставят шесть снопов вокруг [кола] колосьями кверху, а седьмой сноп сверху натягивают и покрывают весь [сноп], так и оставляют. ( Jünäs načnimei rahnda)
61.
Muga kaiken necen rihen tapamei.Так всю эту ригу обмолотим.
( Jünäs načnimei rahnda)
62.
Süguzul čapad i kevädehesei muga i gätad.


Осенью вырубишь и до весны так и оставишь.
( Kut pölvhan kazvatimei)
63.
Ägehel katab i gätab muga, kuni ii lähtkįi rostkad.Бороной покроет и оставляет так, пока не появятся всходы.
( Kut pölvhan kazvatimei)
64.
Ende sidondad pidäb völ semen otta, muga vet’ ed ligotada.


До связывания нужно еще снять семена, так ведь не замочишь.
( Kut pölvhan kazvatimei)
65. Minä olin’ völ nor’, muga must päč oli.
Я был еще молодым, так черная печь была. ( Meiden külä om Čikl)
66.
Libud päčile, pän ripputad, savus pidäb venuda ka, pän ripputad da muga hengid’.


Взберешься на печку, голову свесишь, в дыму надо лежать, так голову свесишь и так дышишь.
( Meiden külä om Čikl)
67.
Muga i toižhe agjha, miše čurk ii lanktiš pöupai, palaškandob ka voib langeta.


Так же и в другой конец [ставят], чтобы эта чурка не упала сверху, начнет гореть, так может упасть.
( Kut nod’jon tehtas)
68.
Mužik muga i tegi.


Мужик так и сделал.
( Kut mecnik maniti čortan)
69.
Muga i čortan manit'.


Так он и черта обманул.
( Kut mecnik maniti čortan)
70. Muga homencos prodol’nikha, kuukuižehe i uštkehe san štukad vištoškime–kaks’kime hougid’.

Так за утро наловлю продольником, крючками и дорожкой штук пятнадцать-двадцать щук.
( Kut minä kalatan)
71. Prodol’nik ladiše muga: jes’li madalale, ez’mäi kevädou püštase pit’k ragmetrad siičeme.
Продольник делается так: если [делается] на мелком месте, сначала весной ставится длинный шестметров семь. ( Kut minä kalatan)
72. Tarbiž muga lat’t’a, mišto sär’gižen kuukuine oleiž pol’ metrad pohjaspai.
Нужно сделать так, чтобы крючок с плотичкой был на полметра от дна. ( Kut minä kalatan)
73. Splavnii kuukuine tegese muga: kaluižehe pol’t metrad sidose sima metrad siičeme i kaluižennost simaha sidose hangoine lapoštesenke.
Плавающий крючок делается так: к палке [длиной] полметра привязывается леска метров семь-восемь, и около палки к леске привязывается рогатка с зажимом. ( Kut minä kalatan)
74.
Šot panda muga, mišo ongen bardaižennou oleiž pol’ šotud, lop šot okha vertiše, siloi maim voib tabata šotun vaiše bardaižennou i putub onghe.


Наживку надо ставить так, чтобы на бородке крючка была половина наживки, а конец пусть вертится, тогда рыба может поймать наживку только на бородке и попадает на крючок.
( Kut minä kalatan)
75.
Balafon ladihe muga: hijamad paniba edespai, taganpai balafonan tabaziba piigoil’, polad ühthez tabadeliba piigou.


Балахон надевался так: рукава надевали спереди, сзади балахон захватывали пальцами.
( Midä mijou semenziba)
76.
Muga eläškat’he igän.


Так и стали жить всю жизнь.
( Ukoine ongiti, ongiti i sai ahnuden)
77.
Muga i eragauziba.Так и разошлись.
( Eli derenas čigan)
78.
Kalliš kand’jaihudem, nägub, mišto linneb eläda muga igä kaik suriš holviš holiš i suriš abidoiš, vot-se sinä mindai onetoman rodid’ igäks kaikeks.


Дорогая моя родительница, видно придется мне прожить всю жизнь в больших заботах и больших обидах.
( Voikud)
79.
En оm vai ei vai, muga ottihe paginau ka.


Не знаю, был или не был, так уж сказали.
( Kut mina nain’)
80.
Se naind muga proidi.


Эта женитьба так и прошла.
( Kut mina nain’)
81. Tat minain': «Poig, – sanub, – naimata eisa ouda, neižne smekai ičesei, krestjanstvad jätta muga eisa, üks’ tat da mam tegihezoi, ka ...».

Отец мне говорит: «Сын, без женитьбы нельзя, смекай себе девушку, хозяйство (\'крестьянство\') так оставить нельзя, мать и отец одни остались»...
( Kut mina nain’)
82.
Doidubik neche kül’mehtuda muga.


Неужели так и замерзнуть тут.
( Kut mina gälo keskhe putuin’)
83. Kanau iil’e maidod, kukoil’ iile munad, kives iile gürid’, sor’mes iile nimed, muga iiliž nečuu bladencau nečida purendad.
[Как| у курицы нет молока, у петуха нет яйца, у камня нет корней, у пальца нет имени, пусть так и у этого младенца не будет этой грыжи. ( Kut purendan abutadas)
84. Elotihe endo rahvaz muga: oli mad vähä, pašitihe mecas haumhed.
Раньше народ жил так: земли было мало, пахали в лесу пожоги. ( Kut kas’ken puuttas)
85.
Päivän čelijan käuin' da barakod en nähnu da mužikad en nähnu, muga minain’ i proidi.


Целый день ходила, а барака не видела да и мужа не видела.
( Kut minä nägin’ mecaukon)
86.
Muga oli segoind.


Так я заблудилась (\'такое было заблуждение\').
( Kut minä nägin’ mecaukon)
87. Void' rata vägi äjak otab, ka ed voi ka ištud i muga.
Можешь работать сколько есть силы, а если нет, то и так сидишь. ( Kut endo skopun tegüudihe)
88.
Nu muigištoudas modou , pajad hiittas sidä, a muga ka pajatadas rahndes artel’uu da veselišoi döočkad.


Ну раскиснут они, перестанут песни петь, а так ведь во время жатвы девушки поют артелью да веселятся.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
89. Muga vet’ gesli otta soumaha nel’ mest, nel’l’alo soumalo nu ka linneb hänlo kalliž da ubįtk tulob, a side pol’zuiše odv’ombau-se ka kebnemba sauvose da stroišeb.
Так ведь если взять рубить дом четыре человека на четыре угла, так станет ему дорого, да убыток будет, а тут пользуется более дешевым, и легче рубится и строится [дом]. ( Kut endo tegüudihe taukhun)
90. A repoikš babud tehtas muga: nagrhen pestas, čapüudas tor’hen nagrhen, päčhe pandas da kuivatas.
А на репницу репу приготовляют так: репу вымоют, сырую репу разрезают на кусочки, кладут в печку и высушивают. ( Kut tehtas babud nagrhespäi)
91.
Ez’mäi hosimoiš ninga hoz’g’aižuu vetme miilakahau, a potom hoz’g’au pezemoiš muga miilata.


Сначала натираемся мыльной мочалкой с водой, а потом (мочалкой) без мыла.
( Kut lämbitadas kül’betin’ mijau Pondlau)
92.
Vedos ištuso hän, kut nenaine, muga i pugaine ühten ruuno kuti olang’aine vedho ištuso, sit’päi lähtob kanaine.


[Если] в воде яйцо садится ровно, как лепешка, на одном уровне оба конца, то из него будет курочка.
( Kut mina panlon kanan poigile)
93. Kut kivi vičkähtab, muga plet’uu süukha.
Как только жернов скрипнет, так плетью по спине. ( Kusili-Vasili)
94.
Mina d’ouk’he, a muga pästin'-ki.


Я следом, да так и отпустил.
( Kut pandas kläpsad, ridad, stupkad)
95. Muga i uidi.
Так он и ушел. ( Kut pandas kläpsad, ridad, stupkad)
96. Stupkat tehtas sügüzuu, konz bol ehtip, i ridad pandas sügüzuu, il’l’anpääs, öd-ne vulumbat tegese ka ii muga troudįge.
Ступки ставят (\'делают\') осенью, когда ягода поспевает, и силки ставят осенью, в Ильин день, ночи-то становятся холоднее, не так портится. ( Kut pandas kläpsad, ridad, stupkad)
97.
Muga erašti podvedit-ki mičenijaks praznikaks.


Так иногда и подведешь уборку к какому-либо празднику.
( Kut mö pertin’ pezom)
98.
A mužik päčüupäi läks’, tabas’ hänt hibusiš da muga lei, ka hädi hän pertišpei-se.


А мужик с печки слез, схватил ее за волосы да так набил, выгнал ее из дому.
( Karzn’as eli kikimara (sаrn))
99.
Bol’še ei käuškant, muga erigans’.


Больше не стала приходить, так и отстала.
( Karzn’as eli kikimara (sаrn))
100.
Naku muga tedron kimilo kävelot.


Так вот и ходишь на тетеревиный ток.
( Kons kim’däs tedrot i meceit)
< < скрыть примеры