Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

ičhine

язык: вепсский

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: паралич
  • английский: paralysis

Примеры (14)

лучший отличный хороший плохой

1. 21Konz Iisusan ičhižed kulištiba neciš, läksiba otmaha händast i sanuiba, miše hän om lähtnu melespäi. ( Iisus i Vel’zevul)
2. Hänennoks todihe kaikid läžujid: keda mokičiba erazvuiččed kibud, keda pahad henged, keda ičhine peksi, mugažo ičeze kibul läžujid, i hän tegi heid tervhikš. ( Iisus tegese tetabaks)
3. Händast peksab ičhine, i hän lujas mokičese! ( Iisus kükseb prihaižespäi pahan hengen)
4. Kenespäi mirun kunigahad otaba maksuid, ičhižišpäi vai verhišpäi ( Iisus andab maksun pühäkodin täht)
5. Siloi Iisus sanui hänele: «Ka ičhižile ei tarbiž maksta. ( Iisus andab maksun pühäkodin täht)
еще примеры >>
6. 58Konz susedad i ičhižed kulištiba, miččen suren armahtusen Ižand om andnu hänele, ihastuiba ühtes hänenke. ( Joan Valatajan sündund)
7. 16Teiden kazvatajad, velled, ičhižed i sebranikad möba teid, i erasid teišpäi rikoškatas. ( Lopun ezmäižed znamad)
8. 26No üks’ ülembaižen papin käskabunik, sen mehen ičhine, kudambal Petr čapoi korvan, sanui hänele: «Ed-ik sinä ole se, keda minä nägin sadus hänenke ( Petr möst hül’gäidab Iisusad)
9. Keväz’kun lopus Alevtinan kodikülas vasttihe hänen ičhižed, sebranikad, kaik, ken tedab da muštab necidä hüväsüdäimelišt našt, navedib hänen runoid. ( Muštlosed Alevtinas)
10. Erasedzvon’maha ičhižile, toižedoigendamha kirjeižid, maksmaha lämoiš. ( Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs)
11. Oigendan tervhusid kaikile ičhižile. ( Igän muštam, igän kaičem)
12. No rahvaz tezi, miččen heinän otta, kut abutada ičeleze da ičhižile, konz tuleb kibu. ( Veroiden Tedolang)
13. Midä sanuiba ičhižed, mittušt mel’t oma Teiden rados? ( Jumal andoi minei ozan)
14. Ved’ heid nägištaba susedad, ičhižed, kanznikad da kogonaine Karjala! ( Otam kameran da lähtem tijale!)
< < скрыть примеры

2 значение

  • русский: родственник
  • английский: relative

Примеры (14)

лучший отличный хороший плохой

1. 21Konz Iisusan ičhižed kulištiba neciš, läksiba otmaha händast i sanuiba, miše hän om lähtnu melespäi. ( Iisus i Vel’zevul)
2. Hänennoks todihe kaikid läžujid: keda mokičiba erazvuiččed kibud, keda pahad henged, keda ičhine peksi, mugažo ičeze kibul läžujid, i hän tegi heid tervhikš. ( Iisus tegese tetabaks)
3. Händast peksab ičhine, i hän lujas mokičese! ( Iisus kükseb prihaižespäi pahan hengen)
4. Kenespäi mirun kunigahad otaba maksuid, ičhižišpäi vai verhišpäi ( Iisus andab maksun pühäkodin täht)
5. Siloi Iisus sanui hänele: «Ka ičhižile ei tarbiž maksta. ( Iisus andab maksun pühäkodin täht)
еще примеры >>
6. 58Konz susedad i ičhižed kulištiba, miččen suren armahtusen Ižand om andnu hänele, ihastuiba ühtes hänenke. ( Joan Valatajan sündund)
7. 16Teiden kazvatajad, velled, ičhižed i sebranikad möba teid, i erasid teišpäi rikoškatas. ( Lopun ezmäižed znamad)
8. 26No üks’ ülembaižen papin käskabunik, sen mehen ičhine, kudambal Petr čapoi korvan, sanui hänele: «Ed-ik sinä ole se, keda minä nägin sadus hänenke ( Petr möst hül’gäidab Iisusad)
9. Keväz’kun lopus Alevtinan kodikülas vasttihe hänen ičhižed, sebranikad, kaik, ken tedab da muštab necidä hüväsüdäimelišt našt, navedib hänen runoid. ( Muštlosed Alevtinas)
10. Erasedzvon’maha ičhižile, toižedoigendamha kirjeižid, maksmaha lämoiš. ( Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs)
11. Oigendan tervhusid kaikile ičhižile. ( Igän muštam, igän kaičem)
12. No rahvaz tezi, miččen heinän otta, kut abutada ičeleze da ičhižile, konz tuleb kibu. ( Veroiden Tedolang)
13. Midä sanuiba ičhižed, mittušt mel’t oma Teiden rados? ( Jumal andoi minei ozan)
14. Ved’ heid nägištaba susedad, ičhižed, kanznikad da kogonaine Karjala! ( Otam kameran da lähtem tijale!)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. ičhižile, ičhižišpäi, ičhižed, ičhine