Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

toine

язык: вепсский

часть речи: местоимение

1 значение

  • русский: другой; следующий
  • английский: other; following

Примеры (1708)

лучший отличный хороший плохой

1. Nedalin panimei srokun, i toižen pühänpejan svad’boičimei. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Üks’ kädes pidab, toine toižes. ( Enččid’ primetoid’)
3. Üks’ kädes pidab, toine toižes. ( Enččid’ primetoid’)
4. Toižuu peivou möst pagastas služb slušt’as i ristoideke kävutas derüunadme. ( Enččid’ primetoid’)
5. Toižuu pejou linneb mec kaik kodihe todud. ( Mid’a minä eduu radoin’)
еще примеры >>
6. Pen’he paned polhe kahesa sargad da toižhe kahesa, a surhe pad i nel’toštküme. ( Kut puzud tehtas)
7. Toižou päivou akan vüi mecha, karannoks, necen karan ozut’. ( Sanun tiile sarnaižen)
8. Mäni toižou peivou noranke. ( Sanun tiile sarnaižen)
9. Ku tuleb äi rahvast toižiš külišpei, ka kus guleitas? ( Enččiš praznikoiš)
10. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’. ( Enččiš praznikoiš)
11. Toižou ehtou toižen niiččen eht. ( Enččiš praznikoiš)
12. Toižou ehtou toižen niiččen eht. ( Enččiš praznikoiš)
13. Levitad ninga räduižen, terad ühthepäi, toižen räduižen möst terad ühthepei. ( Kut liibän kazvatadihe)
14. Siin’ad kaks’toštküme paned pel’hišt’, necida hoikembašt-se, a tošt konz viž da konz kuz’ siin’ad, sanktembad ladvesespei. ( Püuvhan kazvatadihe)
15. Toižou päivou maha vedas, pagastaha vedas, masijan kaidas, sihe karha pandas. ( Kut koljan maha pandas)
16. Groban tehtas, ön pal’l’az, a toižou päivou maha paneškatas, grobha lehtesid riptäs koivuižid vastoišpäi, a päle levitadas, bohatemb ka, paremban kalinkoran levitab, a gol’l’embou ele ka sobaspäi kuluspäi. ( Kut koljan maha pandas)
17. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
18. Narod keradase ka narodan aigan ii šuhaikoi, mändas saraile, toižhe pert’he. ( Kut svad’ban spravitas)
19. Ked ženihon polespäi, a toižed narod laptas išttas. ( Kut svad’ban spravitas)
20. Toižuu päivou soglasišoi miččel aigal tuuda nevestaha. ( Kut svad’ban spravitas)
21. Toižou päivöu möst homencou nuustas, anop’ mäneb nuustatab molodijoid. ( Kut svad’ban spravitas)
22. Vanhembad lapsed toižiš külišpei ka vuu abidiba ladleižid’, jäl’ges jo hondomba openzimoi. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
23. Rahvas toižiš agjoišpei, mišo mecas rata. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
24. Ladvan külä siižub čomal tahol mäthou, poles jogi, toižes järv, rindou mecad ele, püudod oma, sada vot mecan radliba, puutliba händast, tegiba püudod. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
25. Vot nece iks’ humaloičeb, toinesil’ ele nimid’a, a Aleksei Romanov mugoi om bohatemb, vot händast tari raskulačt’a. ( Minun kanz)
26. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel. ( Hiin’antego)
27. Tuleb-ik sin’n’a elämaha rahvast toižiš ag’joišpei? ( Kut külä eläb nügude)
28.
Üks’ joksendab, toine jäl’ghe, kuumanz’ ...


Один бежит, другой следом, третий...
( Kut kävelimei jänišoihe)
29. Hilläšti ehtkoižuu soberihezoiš i tönduiba, üks’ nor’, muga vot vištošküme–kus’tošküm’e, a toine vanhambam poluu, vot višküme.
Потихоньку вечером собрались и отправились, один молодой, этак лет пятнадцати-шестнадцати, а второй постарше, лет пятидесяти. ( Kut kävelimei kondihe)
30.
Minä hänele: «Čortan sinä said’, lohi-se toižuu randou jo, nakkana män’».Я ему: «Черта ты поймал, лосось-то уже на другом берегу, вон туда ушел».
( Kut kävelimei kalha)
31.
Hän oti, tovarišou oružjan hvati, hloponi ampta toižen kerdan.


Он взял у товарища ружье выхватил, выстрелил второй раз.
( Kut kon’djid’ sadas touvuu)
32.
Potom toine voib tuuda, kuumanz’, i voib kogoneižen artelin’ händikahid’ sada neche karha.


Потом второй [волк] может прийти, третий, и можно целую стаю волков поймать в эту яму.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
33. Kaclemoi pimedaha, polhe, toižhenikus nikeda en näge, a kulen ken-se höpkäb.
Оглядываюсь в темноту, в сторону, в другуюнигде никого не вижу, а слышу: кто-то шуршит. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
34. Jäl’gmäi koje-kut uspokoimoi, otin’ patronan pul’kanke čokaižin toižen kädhe, nečhe kond’jaha ampta zavod’in’, ka ampta emboi nikut.
Наконец кое-как успокоился, взял патрон с пулей, сунул [в ружье], вторую в руку [взял], стал стрелять в этого медведя, так стрелять никак не могу. ( Kut kävin’ mecoid’ samha)
35. Potom pigembali kodhe prikatin’ turuda, ika, minä san, toine tuleb ningoi ka lineb čudad siloi.


Потом побыстрее домой прикатил, а то, я говорю, второй такой придет, так будет тебе чудо.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
36. Toižen kerdan skokkahtab, kuumanden kerdan ku br’ingaidab, mujuštin’jo väl’l’ sim minei.
[Она] второй раз как подпрыгнет, третий раз как подскочит, [я] почувствовал; [что] леска у меня уже слабая. ( Kut hougid’ doroškuu samei)
37.
Sen paginan, toižen paginan otiba.


О том, о сем говорят.
( Hebomvor)
38.
– «Ka voruin, saab, muga: ehtkoižuu ištuse užinale, priheine kerdan hernub, niken ii sanoBuid’ zdorov”, toižen kerdan hernubniken ii sano, kuumanden kerdan hernubii sano, i minä öl otan necen priheižen.


— «А украду, говорит, так: вечером сядут ужинать, мальчик раз чихнет, никто не скажет: „Будь здоров”, второй раз чихнетникто не скажет, третий раз чихнетне скажет, и я ночью возьму этого мальчика.
( Hebomvor)
39.
Priheine čehni hernuda kerdan, niken nimidä ii sanotud, toižen kerdan hernui, niken nimidä ii sanotud, kuumanden kerdan hernui niken nimid’ä ii sanotud.

Мальчик чихнул раз, никто ничего не сказал, второй раз чихнул, никто ничего не сказал, третий раз чихнул, никто ничего не сказал. ( Hebomvor)
40.
Toižen kerdan mändase pagastaha pühänpejan.

В другой раз приходят в церковь в воскресенье. ( Kut Platon papin’ oli)
41.
A vot om toine pert’, bude rohtid' magata sigä, ka mäne».

А вот есть вторая изба, если посмеешь спать там, так иди». ( Kut soudat čortid’ open’z’)
42. Soudat oti, män’ toižhe pert’he, päčin’ taga ličoihe da i kacub.
Солдат взял, пошел во вторую избу, за печку залез и смотрит. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
43. Tuli toine sügüz’.
Пришла вторая осень. ( Kut soudat čortid’ open’z’)
44. Minun milai muga radab:

ehtou tuleb, toižuu ii.


Мой милый так поступает:

в один вечер придет, в другойнет.
( Pajod)
45.
A ülembeižhe čurkha išktas agjha i toižhe pöupai puižed naglad.


А в верхнюю чурку вбивают в один и другой конец деревянные клинья.
( Kut nod’jon tehtas)
46. ühthe polhe žerdid’ haugoitas agjan i naglhasai pandas, a toižen agjan maha čokaitas.
с одной стороны жерди расколят конец и ставят к клину, а другой конец втыкают в землю. ( Kut nod’jon tehtas)
47.
Muga i toižhe agjha, miše čurk ii lanktiš pöupai, palaškandob ka voib langeta.


Так же и в другой конец [ставят], чтобы эта чурка не упала сверху, начнет гореть, так может упасть.
( Kut nod’jon tehtas)
48.
Gäl’ges sida pagastad oli stroid’ud toine pagast.


После той церкви была построена другая церковь.
( Lämįipacaz)
49.
A konz nece pap’ lähteškan’z’, hän toižele necen andei promįslan.


А когда этот поп стал уходить, то он передал этот промысел другому попу.
( Pap’ Magai)
50.
Kuukuižet prodol’nikha panen harvas, viš vaksad toine toižespai.


Крючки в продольник ставлю редко, на расстоянии пяти пядей друг от друга.
( Kut minä kalatan)
51.
Toižhe agjha püštan möst ragan i sidon toižen agjan prodol’nikad, mišto prodol’nik ii uptaiž pohjha.


В другой конец тоже ставлю шест и привязываю другой конец продольника, чтобы продольник не потонул.
( Kut minä kalatan)
52.
Toižhe agjha püštan möst ragan i sidon toižen agjan prodol’nikad, mišto prodol’nik ii uptaiž pohjha.


В другой конец тоже ставлю шест и привязываю другой конец продольника, чтобы продольник не потонул.
( Kut minä kalatan)
53.
Toižen polen kud okt’abrid’ otab i čomas madeh.


Во второй половине октября хорошо клюет и налим.
( Kut minä kalatan)
54.
Čomad oma uštked, kudamiš üks’ pol’ om vouged, a toinerusked.


Хороши те дорожки, в которых одна сторона белая, а другаякрасная.
( Kut minä kalatan)
55. Jes’li sil’ tahou kokt’as pened, sirte toižele tahole, kuni ed lüuda järedad kalad.
Если на этом месте клюет мелкая [рыба], передвигайся на другое место, пока не найдешь крупную рыбу. ( Kut minä kalatan)
56. Kaiken aigan kala ii ota, otab aigaižid’me, hii ajeltas parvehil’, üks’ lähtebvarasta, pigai tuleb toine.
Все время рыба не берет, берет временами, они плавают косяками, один [косяк] уйдетжди, скоро придет другой. ( Kut minä kalatan)
57.
Toine liib ii kazvand houmhile, a kagrale kaikiš paremb ma, ii tarbi olend händast herettä.

Второй урожай хлеба не вырастал на подсеке, а для овса это лучшая земля, не надо было ее унаваживать. ( Midä tegiba kagraspäi)
58. Toine uk da ak eletas.
Живут другой старик да старуха. ( Kut mužiikad bohattuiba)
59.

A toine uk ajoi kodihe: «Ak, minä touknad sinii naživin’».


А другой старик приехал домой: «Старуха, я тебе толокна достал».
( Kut mužiikad bohattuiba)
60. Ihtele ii uddainus touknad söda, a toižele bulkoid’.

Одной не удалось толокна поесть, а другой булок.
( Kut mužiikad bohattuiba)
61.
Joksi razbainikoidennost, toižed küzeltas: «Äi rahvast om?».


Прибежал к разбойникам, те спрашивают: «Много ли народу?».
( Kut mužiikad bohattuiba)
62. (Sarn)

Eli derenas čigan, a toižes derenas eli zmei siičimepeine, sii kaiken narodan, jäi iks’ vanh uk.

(Сказка)

Жил в деревне цыган, а в другой деревне жил змей семиглавый, он съел весь народ, остался один старый старик.
( Eli derenas čigan)
63.
Tuli, tedan, voz’ dai toižele vodele käuin.


Прошел, кажется, год, да второй год гулял.
( Kut mina nain’)
64.
Ištuimei čajud g’omh’a ka r’umkan gei, toižen gei, ka koumanz’ tariž: koumhesai pap’ pajatab.


Сели пить чай, так он рюмку выпил, вторую выпил и третью нужно выпить: бог троицу любит (\'до трех поп поет\').
( Kut mina nain’)
65. Toižuu päivau läksin’, doidin’ gärvelosai.
Нa следующий день пошел я и дошел до озера. ( Kut mina gälo keskhe putuin’)
66. Kodihe tulin’, päivän narovin’, toižuu mänin’.
Пришел домой, день побыл дома, на следующий [день] пошел. ( Kut mina gälo keskhe putuin’)
67. Mänin’, kacun, merežas nimida eilä, toižes kacun, nimida eilä, rüunhasai kacuin’nimida eilä.


Пришел, посмотрел, в мереже ничего нет, посмотрел в другуюничего нет, до конца посмотрелничего нет.
( Kut mina gälo keskhe putuin’)
68.
Toižen kerdan kulištin' ka gürskaht’.


Второй раз услыхал, как грохнуло.
( Kut mina gälo keskhe putuin’)
69.
Bok om zavalid', a toižes tapad.


В одной стороне сваливаешь, а в другой молотишь.
( Kut mö endo radoim)
70.
Eraz ka vet’ sporhusaiki doidub, zastavib, miše davai peksa kogo, miše ühteitte güvä oliiž, siniiš kodl, miniin’ toine.


Иной так и до спора доходит, заставит смешать кучу, чтобы зерно получилось одинаковое, тебе одну меру, мне другую.
( Kut mö endo radoim)
71. Toižen kerdan möst iče ninga nägin'.
Второй раз опять сама так видела. ( Kut mina kond’g’alo putuin')
72. Toižuu päiväu möst nuuzin’, sädimoi da astun sinnažo logolo.
На следующий день опять встала, собралась и иду туда же на покос. ( Kut mina kond’g’alo putuin')
73.
Näd, sizar vanhamb mindain’ voduduu, toine mina, kuumanz’ möst voduu norembahk mindain’.


Сестра старше меня на годик, втораяя, третья годом меня моложе.
( Kut endo skopun tegüudihe)
74.

A rahng’au lähtob toižhe bokha, rahnoi söda tahtoib, ka hänou ii rahnoind meles, sönd meles.


А у жнеца [дело] оборачивается иначе; жнец есть хочет, так у него не жатва на уме, а еда.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
75.
Toižuu piihäpääu möst-k’o taukhun tehtasvedada regil’ i potčumkoil’ nenod pardod.


На следующее воскресенье они опять толоку устраиваютвозить на дровнях и подсанках эти бревна.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
76.
No, sötoudihe kerdan homesuu, a toižen ehtkoižuu, kormanaha anttas kahnakon koriškon bude päivaks, ka nolaudad, a ii ankoi, ka slinad-se laindelod bude ii kuinu vuus’o slin sus ka.


Ну, кормили один раз утром, второйвечером, в карман если дадут черствую корочку на день, так проглотишь (\'лизнешь\'), а не дадут, так слюну поглотаешь, если совсем не высохла слюна во рту.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
77.
Otab neniže rahvast, kahtolo strubalo hän zavodib, struban sauvob; ühted karzn’an saudas, a toižed saudas pertin’.


Берет тех же людей, начинает два сруба, сруб рубитодни рубят подвал, а другие рубят дом.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
78.
Nu, nened kirpic’ad šlibgutadas, üks’ saven täputap, kolotib ningimau kolotuškau, pal’l’au, katkau kataib, miše plot'ašti oliiž, kirpic’an sankte, a toine šlibgutab čapta, tol’ko maihutab čapta, kuumanz’ panob päčin’ sihežo, kus hän radab, i rohlašti panob; kahtuu kirpic’au pandas, kuum’uu kirpic’au pandas, näd kirpic’rädud-no, miše hän kuivaiž pahemba.


Ну, эти кирпичи и шлепаешь, один глину толчет, колотит такой колотушкой, молотком, катком катает, чтобы плотно было, толщиной с кирпич, а второй только режет-помахивает, третий кладет печь, тут же, где он работает, редко (\'рыхло\') кладет; на два кирпича кладут, на три кирпича, вишь, ряды кирпичей-то, чтобы лучше сохли.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
79.
Gesli rümkad vinad toižuu homesuu hänole iile, hän sanup-ki ižandalo, stolan taga ištusoiš da: «Emagad-se ka hüväd, a ižandau ka nimida tuukud iile päs, iče hän sid’, a por’atk pahoin’ hond, ii stoi nimida; emagoile tariž žar, a ižandalo tariž sau».


Если рюмки вина на второе утро нет для него, он и говорит хозяину, [когда] за стол сядет: «Хозяйки-то хорошие, а у хозяина нисколько ума нет в голове, сам он тут, а порядок [у него] очень плохой, ничего не стоит; хозяйкам нужен жар, а хозяину нужен дым».
( Kut endo tegüudihe taukhun)
80. Nu, toižuu päivau hän päčin’ vaumičob, kuume päiväd hän päčin’ pab üksnäzo, sina tol’ko savi peksa da anda voites.
Ну, на второй день он печку закончит, три дня он один кладет печь, ты только глину мни да подавай при мазке. ( Kut endo tegüudihe taukhun)
81.
Toižuu homesuu päčin' läm’hä panon, kip’atkad kehuškoitan, nečida idug’auhod pan nozolašt’i i päčin’kohtas zavarin ningiman nozolaižen.


На следующее утро затоплю печь, вскипячу воды, жиденько растворю этот солод и завариваю у огня жидкий раствор.
( Kut sepan tehtas)
82.
Küu-se toine toižuu prigoloukad lüudam hot’ stokanan, i pol'litrad ezmäks rozvodim necišpäi čugunaspäi.


Друг у друга ищем хоть стакан этой закваски и сначала разводим из этого чугуна пол-литра закваски.
( Kut sepan tehtas)
83.
Küu-se toine toižuu prigoloukad lüudam hot’ stokanan, i pol'litrad ezmäks rozvodim necišpäi čugunaspäi.


Друг у друга ищем хоть стакан этой закваски и сначала разводим из этого чугуна пол-литра закваски.
( Kut sepan tehtas)
84. Potom käraudan mina nenan i pletin’ toižen ad’g’an sinna, kandhosai.
Затем заверну носок и плету второй конец до пятки. ( Kut ottas tohen i ninen)
85. Kahtho puzuhu keratas, henombad puzuižehe, gäredombad toižhe.
Мелкиев одну корзиночку, крупнеев другую. ( Kut tehtas puzu)
86.
Potom nenihe sovihe čaptas nütad, ühthe bokha sovaižehe kuume nütašt’ da toižhe kuume.


Затем нарубают подпорки, по три штуки с обеих сторон.
( Kut mijau hiinan pandas)
87.
Üuknįden kortte, potom oma kerilaudad, üks’panod allo, toižen pälo, riigime.


[Воробы] высотой до окон, одну поставишь вниз, другую, с дырами, сверху.
( Kut mö kanghan kudom)
88.
Viht’akon kerin mina torvikolo, toižen viht’akon kerin toiželo torvikolo.


Моток я наматываю на тюрик, другой мотокна другой тюрик.
( Kut mö kanghan kudom)
89.
Nidudoho otan langaižen, toižhe nidudoho otan toižen langaižen, nece linnep paraine.


В одну ниченку продеваю одну нить, в другую ниченку продеваю другую, получается пара.
( Kut mö kanghan kudom)
90.
Nidudoho otan langaižen, toižhe nidudoho otan toižen langaižen, nece linnep paraine.


В одну ниченку продеваю одну нить, в другую ниченку продеваю другую, получается пара.
( Kut mö kanghan kudom)
91.
Gesli segoid da toižele nidudolo otaudad, tegeso laba.


Если запутаешься и в другую ниченку проденешь, получается близна.
( Kut mö kanghan kudom)
92.
G’augau ühtuu puuged, toižen g’augan lendad, kädou süugaidad sinna sukloižen, langaine tartub, hlopaidad birdau, päližil’, kudosob.


Одной ногой наступаешь [на подножку], другую ногу приподнимаешь, рукой толкнешь туда [челнок], нитка пройдет, хлопнешь бердом, набилками, ткется ткань.
( Kut mö kanghan kudom)
93.

Toižuu g’augau konz išked, siloi toižen g’augan lasked, miše zeu-se möst mäniž, ristai kudoižihe.


Когда другой ногой нажмешь (\'ударишь\'), тогда другую ногу отпускаешь, чтобы зев опять получился, ткалось бы крест-накрест.
( Kut mö kanghan kudom)
94.

Toižuu g’augau konz išked, siloi toižen g’augan lasked, miše zeu-se möst mäniž, ristai kudoižihe.


Когда другой ногой нажмешь (\'ударишь\'), тогда другую ногу отпускаешь, чтобы зев опять получился, ткалось бы крест-накрест.
( Kut mö kanghan kudom)
95. Sukloižuu bokha da toižhe, da pautin lähtopki.
Челноком туда да сюда, и получается полотно. ( Kut mö kanghan kudom)
96.

Andab nel’ nidut’, nel’ langašt’ bokha da möst toižes bokaspäi nel’ langašt’.


Четыре ряда ниченок, так [надо] подавать четыре нити с одной стороны и четыре нити с другой стороны.
( Kut mö kanghan kudom)
97. Kudon ninga: tegen mina kuti viht’akon vitlitan, potom otan niduižihe, üksin’ langaižin’ kaik nidudod otan, otan da puikiižilo sidon ad’g’aižed, a toine ad’g’ ümbri langaižes, da toižen nidudon otan.
Плету так: наматываю как бы моток, потом беру по одной ниточке основу, беру и одни кончики привязываю на щепочки, а второй конец вокруг нити. ( Kut mina endo kušakod kudolin’)
98. Kudon ninga: tegen mina kuti viht’akon vitlitan, potom otan niduižihe, üksin’ langaižin’ kaik nidudod otan, otan da puikiižilo sidon ad’g’aižed, a toine ad’g’ ümbri langaižes, da toižen nidudon otan.
Плету так: наматываю как бы моток, потом беру по одной ниточке основу, беру и одни кончики привязываю на щепочки, а второй конец вокруг нити. ( Kut mina endo kušakod kudolin’)
99.
Langaižed ninga pörutan ümbri batogad, langaižen bokha, toižen toižhe.


Ниточки закручу вокруг палочки, ниточку с боку, другуюс другого бока.
( Kut mina endo kušakod kudolin’)
100.
Langaižed ninga pörutan ümbri batogad, langaižen bokha, toižen toižhe.


Ниточки закручу вокруг палочки, ниточку с боку, другуюс другого бока.
( Kut mina endo kušakod kudolin’)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. toižidenke, toižespäi, toižišpäi, toižile, toižidennoks, toin’e, toižihe, toižid, toižele, toižiden, toižel, toižed, tošt, toižid’, toižiš, toižuu, toižhe, toine, toižes, toižou, toižen