Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

vuo

язык: ливвиковское наречие

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: течение

Примеры (14)

лучший отличный хороший плохой

1. Limonpuus tänägi vuon on limonua, hos meil tiä on olluh ylen äijy liipukkua da toukat syödih vähilleh kai lehtet puulois, sanelou biolougu Vilma Lehtovaara, kudai on “Botanian ystävientoimindanjohtai. ( Kezä keskel talvie)
2. Anuksen piiri voitti kilvas, kuduan mugah rubieu pidämäh Karjalan tazavallan päiviä vuvvennu 2017 da mennyt vuon on suannuh 25 miljonua rubl’ua. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
3. Folkjoukon uuzi al’boumu piäzi ilmoih mennyt vuon sygyzyl. ( Piiteriläzet pajatetah Komis Karjalah nähte)
4. Enzimästy kerdua tämänmoine kiža piettih mennyt vuon. ( Iževskan linnas piettih Šudkom-intellektukiža)
5. Mennyt vuon kižas voitti Iževskan joukko “Valamon-Parimon”, toizele sijale puututtih Udmurtien histourien, kielen da literatuuran instituutan ruadajat, kolmandele sijale jiädih Udmurtija-TVkampuanien ruadajat. ( Iževskan linnas piettih Šudkom-intellektukiža)
еще примеры >>
6. SINÄ VUON LUADOGU EI KYLMÄNYH
Gruaffu kävyi Kronoborgah vuvvennu 1667.
( Ristilahten tora)
7. Mustelin, kui sinä vuon kučuimmo Alavozen školah sanelemah Vladimir Brendojevah nähte hänen lesken Marja Nikolajevnanlastu kerävyi täyzi opastunduperti, brihačut kai istuttih lattiel, kuunneltih karjalakse dai ven’akse kaksi čuassuu huogavumata. ( Anuksen liygiläzien elaijat, nagrot da huolet)
8. Lahjakse rajantagazile heimovellilöile toimmo Karjalan tazavallas mennyt vuon painettuu karjalankielisty lugiettavua. ( Virret yhtes vieldiä)
9. Kerähmös saimmo kuulta, kui äijän da mittustu ruaduo oli ruattu mennyt vuon. ( Virret yhtes vieldiä)
10. Ihan vuottamattah tänä vuon tuhukuul Anuksen piirin administratsien kul’tuuruozasto kehitti minuu lähtemäh kižah. ( Oman voiton omistan Anuksenlinnale)
11. Ihan vuottamattah tänä vuon tuhukuul Anuksen piirin administratsien kul’tuuruozasto kehitti minuu lähtemäh kižah. ( Oman voiton omistan Anuksenlinnale)
12. Mennyt vuon Leena sanoi minule:
Pidäy omile kažiloile ommella sobazet.
( Kažit karjalazis ruutis)
13. Tänä vuon Leena sanoi, ku minä ombelizin karjalazet sovat. ( Kažit karjalazis ruutis)
14. Tänä vuon, oraskuul, Paanajärven kanzalline puusto täyttäy 25 vuottu. ( Minä istun stolan al)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. номинатив, ед. ч. vuo
2. генитив, ед. ч. vuon
3. партитив, ед. ч. vuodu
4. партитив, мн. ч. vuoloi