Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

vuoh

язык: ливвиковское наречие

часть речи: послелог

1 значение

  • русский: с помощью, с, через

Примеры (7)

лучший отличный хороший плохой

1. Video voibi luadie hos tavallizen mobil’niekan vuoh, piädielo on idei. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
2. Ruočin valdu Novgorodan muas pyzyi ei vai ruoččilazien sodajoukkoloin vuoh. ( Ristilahten tora)
3. Histourien opastai L’ubov’ Pelevina ylen syväh tiijusteli kylän histouriedu da maltau sanella sidä vahnoin kuvien da faktoin vuoh. ( Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu)
4. Omah luaduh opitah harjaittua lyydih lapsii päivykois suarnazien vuoh. ( Yhtenäine karjalaine kattil sagiembah kiehuu)
5. Rahvas, kuduat vallittih kniigoin koin hoidajan ammatin, maltetah sanan vuoh löydiä troppaine ristittyzien sydämeh. ( Siämärven rannan kirjastoloin 110-vuozipäiväkse)
еще примеры >>
6. Runot da pajot ollah kaksi savakkuo, kudamien vuoh kestäy kieli. ( Runoloin sugii da lugii)
7. Niilöin vuoh lapset opastuttih ellendämäh muailmua da miettimäh muailmoin eri dieloloi. ( Arbuamatoi muailmu)
< < скрыть примеры