VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Maikki Spitsina. Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih

Maikki Spitsina

Pieni Pölyni tuttavuštau teatterih

Karelian Proper
New written karelian
Uuši lapšienkirja vienankarjalakši ilmešty Petroskoissa. Anita Dunkersin Pienen Pölysen šeikkailut -kirja kertou teatterimuajilmašta.

Anita Dunkers on šyntyn ta eläy Petroskoissa. Naini ruatau Karjalan Taitehmusejošša ta monta vuotta on kirjuttan kertomukšie musejošta Kipinä-lehteh. Šen työn lopputulokšekši tuli mukava Satuja museosta -kirja, kumpani oli painettu šuomen ta venäjän kielellä Versokuštantamošša vuotena 2003.
Vuotena 2014 ilmešty Anita Dunkersin uuši Pienen Pölysen šeikkailut -kirja venäjän kielellä. Myöhemmin oli painettu tämän kirjan toini painoš. Uuši painoš, kumpasešša starina on esitetty vienakši ta venäjäkši, on kirjan kolmaš versijo. Šen painošmiärä on 500 kappalehta.
Mie olen varma, jotta kakšikielisen kirjan ideja on hyvä ta hyövyllini. Niin kirja voit löytyä enemmän lukijie, mitä löytäis kirja yhellä kanšalliskielellä, korošti kirjan presentatijošša Periodika-kuštantamon varajohtaja L’udmila Talja.
Anita Dunkers kašvo teatteripereheššä ta koko lapšušajan vietti teatterin kulissien takana. Starinašša pienen Pölysen šeikkailuista kirjuttajan lapšušvaikutelmat ta kertomuš teatterista yhissyttih lyyriseh ta tiijolliseh istorijah lapšilla.
Kirjan piähenkilö on pieni Pölyni. Še eläy vanhašša vuateškuapissa pereheh kera ta kuuntelou vanhan ämmön istorijoja, kumpani ennein eli teatterin nojastuulašša. Šiitä Pölyni šattumalta piäšöy teatterih ta tutuštuu šen starinalliseh muajilmah. Teatteritaiteilijan verštahašša Pölyni näköy, mitein uuši näytelmä ilmeštyy. Niin alkau Pölysen matkuštamini teatterie myöten. Lopušša Pölyni piäšöy uuvven spektaklin enši-iltah ta šiitä onnellisešti myöštyy kotih, missä kertou kaikilla omista šeikkailuista.
Kirjašta lukijat šuahah tietyä teatterialan ammattiloista ta näytelmien lajiloista šekä šiitä, mitein esityš šyntyy. Šamoin kirjan avulla lapšet opitah uušie šanoja kuin venäjän, niin ni karjalan kielellä.
Teatteritaiteilijan ammatti on erikoini ta vähä ken tietäy tarkkah šen šaloja. Tutuštumini tämmöseh ainehistoh leventäy lapšen tietoalua, avuau hänellä uuvven taikamuajilman, kašvattau kunnivoittamista luomistyöh ta taitoh. Niin ni miun Pölyni alkau malttua teatteritaituo ta arvoštamah šen merkityštä, šentäh kun iče näki, mitein šynty näytelmä ta kuin äijän eri ihmisillä oli työtä šen valmistuas’s’a, huomautti Anita Ol’gertovna.
Kirja on julkaistu Karjalan Šivissyššeuran rahotukšella.
Viime vuotena mie kävin Šuomešša, pijin šielä luventoja Kalevalašta Karjalan Šivissyššeuran kuččumana. Šilloin kerroin ni omašta kirjašta ta Karjalan Šivissyššeura kiinnoštu šiih. Ideja kiäntyä kirja vienankarjalakši käsiteltih Šuomelais-venäläiseššä forumissa, kerto Anita Dunkers.
Pienen Pölysen šeikkailut-kirjan luatimiseh ošallistu kakši nuorta neičyttäkiäntäjä Irma Aleksejeva ta kuvittaja Jana Kajava-Malinovskaja. Kirja painettih Periodika-kuštantamošša.