Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

“Kalevala” kuččuu ativoih

corpus: Journalistic texts

New written karelian,

Source: Oma Mua. № 15, 2017, p. 3


“Kalevala” kuččuu ativoih
(Karelian Proper)

Koko Venäjän eeppisien kulttuurien kilpailufestivali on ilmotettu Karjalašša.
Kilpailufestivali järješšetäh Eeppini forumi 2017 – Venäjän kanšaneepossat ativoissaKalevalanluona -projektin rajoissa, mi on omissettu starinankertojan Irina Fedosovan 190-vuotispäivällä ta folkloristin Elias Lönnrotin 215-vuotispäivällä. Šen tarkotukšena on Venäjän kanšojen eeppisen perinnön šäilyttämini, elvyttämini, kehittämini ta popularisointi.
Toimehpivon järještäjätVenäjän valtijollini Polenovilla nimetty rahvahanluomistyön talo ta Karjalan kanšallisien kulttuurien keškuškučutah festivalih rahvahan- ta folkloriteatterija, tanšši-, laulu- ta musiikkikollektiivija šekä yksityisesiintyjie. Omatoimiset artistat Moskovašta, Murmanskista ta Tulašta, Tverin, Orlovin, Vologdan ta Arhankelin alovehilta, Sahan (Jakutija), Mari Elin, Udmurtijan ta Komin tašavalloista, Krasnodarin šeuvulta jo ilmotettih meininkistä tulla Karjalah.
Myö toivomma, jotta meijän kuččuh vaššatah starinankertojat ta guslinšoittajat, jotta kaččojat šuahah nähä vanhanaikasien rahvahantapojen rekonstruointie, koroššetah järještäjät.