Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Kudomine

Corpus: Dialectal texts

Vesyegonsk

Informant(s): Smirnova Vasilisa Mihailovna, 1898, Ivangora (Ivangora), Vesyegonsky district, Tverskaya (Kalininskaya) Oblast
year of recording: 1973
recorded: Пунжина Александра Васильевна

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 249
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №1971/1-3

Kudomine
(Karelian Proper)

Nu a vs’o bes’owdat oldii?

O, ka bes’oudah käimmä, daa, käimmä. T’üt’öt aštukki̮a bes’oudah!” Mi̮asl’eččan kez’r’äimmä. N’ed’el’ie kakši aigahaže i rubiet kudomah.

A kudomah konža?

Pühäššä i ol’i, pühäššä i zavod’it kuduo, kaiken pühän ii vatkutat, s’em n’ed’el’, pit’kä pit’kä, s’e pühä an šeiččimen n’edel’ie.

T’üt’öt aivoin zavod’ittih opaštumah kuduo?

Kuduo? Da vet ken kuin, aivoin z’avod’iima, a ken ku kuin, n’äid’ä kaa, poimie, kaimoida poimit, ka n’äid’ä kaimoida i kuvoimma, jogohiz’ella ei ši̮anun, ei ši̮anun jogohiz’ella. Ol’i miula ka čikko, ka n’üt’t’en kuol’i, hän’el’l’ä kaimuu n’imit’üt’t’ä kuduo ei šanun, ka hän’el’l’ä ažeta valgie vi̮ate, hiän kakši šein’iä d’ern’iw päivän aloh, a jo kaimuu ei rubie kudomah. Viiz’i t’üt’t’üo meid’ä ol’i, pid’i kuduu da kez’r’ät’ä, pid’i t’iäl’ä kaikki varaštaa. Kooža ka kahet sti̮avat omašša koissa ol’i, ei n’in ka Dun’ka-bi̮aboh, heil’ä bes’oudoida piemmä, heil’ä: ”Tulgi̮a meil’ä, kudokkah!” Heil’ä ka kahet sti̮avat kois’s’a toiz’et, n’äin i kuvoimma.

Käz’ipaikkoida oli parembi kuduo?

Da män’t’iijä, kl’ečat’t’i, et kl’ečat’t’ii on n’in, kl’ečat’t’ie hüvä kuduu. Kangašta käz’ipaikkah paraš si̮amoi, käz’ipaikkoih. Ribuo li̮ajittih uzori̮a li̮ajittih. Kuvoimma en’n’ei kuvoimma.