Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Primetad

Corpus: Dialectal texts

Central Eastern Veps

Informant(s): разные лица

Source: М. Зайцева, М. Муллонен, Образцы вепсской речи, (1969), p. 276-280

Primetad
(Veps)

1. Korvan kučutab, vihm linneb (Pоndal).

2. Konz kudan’ rodiše i ad’g’aižed oma kudmas teravad, ka silei linneb puud (tauv’uu pakaine), a konz ii teravad ka silei kezau ka linneb lumi (Pоndal).

3. Spasanpäiv vihmakaz, ka sügüz linneb vihmakaz (Pоndal).

4. Päivin’ka laskihes pil’fhe, ka homen linneb vihm (Pоndal).

5. Varišad išttas aidauvihm linneb (Pоndal).

6. Kevaduu ragihen panob viluks, a sügüzuulämäks (Pоndal).

7. Kaži libui päčilenece viluks (Pоndal).

8. Güucned letasteravas linneb lumi (Pоndal).

9. Melalud kibištablumeks (Pоndal).

10. Taifhas ripustihes, lumi linnep (Voilaht).

11. Purahat pit’kat, ka i keväz pit’k (Voilaht).

12. Tähthakaz taivaspakaine linneb (Voilaht).

13. Kivi märg om linneb (Järvenkülä).

14. Pohjeižes tähtheine palab čomasviluks (Järvenkülä).

15. Savun maha vöblinneb huba pei (Järvenkülä).

16. Hämähoukun verk om hüväks säks (Järvenkülä).

17. Säsked vätas puudoks (Järvenkülä).

18. Säsked södas vihmaks (Järvenkülä).

19. Madalašti lendlesoi sarakoižedvihmaks (Järvenkülä).

20. Il’oi-kal’oi mürkäs nägub, ka puudaks, venos nägub, ka vihmaks (Vilhal).

21. Varišad krongetas säks (Vilhal).

22. Hougin’ kaluu kevaduu om kertehlinneb vu lumi (Šimgär’v).

23. Hanhed letasvarasta lunt (Šimgär’v).

24. Homen linep čoma pei: astub eduupei vouged lehm (Šimgär’v).

25. Kaži kabriše vihmaks (Sodjärv).

26. Kaži oksendabvihm lib (Sodjärv).

27. Taivaz kajozvilu lib (Sodjärv).

28. Habinon sibitab, tomašt’ todas (Pоndal).

29. Süuma-aluižed sibitab voikuks (Pоndal).

30. Nenad’g’an sibitabkenni kolob (Pоndal).

31. Süuman sibitabijastus linneb (Pоndal).

32. Kuled hüb’gän klungundan, ka ii hüväks (Pоndal).

33. Variš klungab ii hüväks (Pоndal).

34. Kol’caine musten’, ka läžuškan eli hond midani linneb (Pоndal).

35. Koir ulaidab ii hüväks (Pоndal).

36. Oiktan kämnen sibitabkenni kät andab, huran kämnen sibitabdengoikš (Järvenkülä).

37. Ikutab ka kenni d’ohtutab (Kuja).

38. Skočkheine čikitabrugiž om eht’nu (Järvenkülä).

39. Kudan’ om sirpüu, teravas otaškab houg’ (Pоndal).

40. Udon vodon vast oma tähtot, ka bolat linnep äi (Voilaht).

41. Konz kaži pezese, ka siloi tuloba adivod; kesk’uu lahkod pezese, ka tulob mužik, a kus om pazaka tulob ak (Pоndal).

42. Harag kačatab siibhän päu, ka ad’uu tuleb (Järvenkülä).

43. Hil’ päčišpei strangahtabad’uu tuleb (Järvenkülä).

44. Veresoks ristituks nukutab (Pоndal).

45. Kaži pezose da laptaha mäppakičii tulop (Kuja).

46. Künabruson sibitab, ka veresuu sijau magata (Pоndal).

47. Paskharag kačatab, veresen vestin’ sanub (Pоndal).

48. Lötod iisa rikta i mokita, ika ičiiž mamalo nižaha imeso toižuu svetuu (Pоndal).


49. Iisa süuktakse lämoihe, ika huled kibedaks tegeb (Pоndal).

50. Seglad iisa panda pähä, ika ed kazva sureks (Pоndal).

51. Vihäudad ka madon manitad per’t’he (Pоndal).

52. Konz mecas kiittas katl’as, ka akoile iisa söda päliči pangas, ika lapsil’ lin’das värad g’augad (Pоndal).

53. Kudamb prihä šapkan pidab süumil’ ka nece gul’aiškab verhidme, a kudamb pidab tagarajou, ka se linneb pjanica (Pоndal).

54. Konz veden kandad, da pläskičed, ka mužik pjanica linnieb. Konz čajun g’od da valad stolale, ka mužik pjanica (Pоndal).

55. Konz veden kandad täuded vädrad, siloi sanutas: mužikau lin’das hoikad hulod, a konz kandad et täuded vädrad, ka sanktad hulod (Pоndal).

56. Gesli vencalo mändes kukištub ženih oiktau g’augau, ka erigandob akaspäi (Pоndal).

57. Maid lämoile mäni, ka tariž panda solad teramba, eka lehman nižad haugetas (Pоndal).

58. Lehm čakau lüpsaškap siloi, konz päliči mados haškahtap (Pоndal).

59. Vaza tariž antta edelepei, miše paremba kazveiš (Järvenkülä).

60. Kanou roža ruskedpigei muniškab (Järvenkülä).

61. Čokkaižed panda ukson pelelo pälo, nu ka nimitte bol’ ii tuloške (Pоndal).

62. Kohtun kibištab kuroil’säks (Ladv).

63. Vahtokaz maidvihmaks (Järvenkülä).

64. Kaži kabriše, künzišebur’guks (Vaag’är’).

65. Torolind ku pitkha toraad’ab, rištan kezad i line (Sodjärv).

66. Haug’ hambhat kazvatap kaikučele kudmaažele (Väag’är’).

67. Kudmaane ku kadoškandeb, ka hambhad haagil’ kadoba sus (Kortlaht).

68. Kuk laalab hondoks basnikškenni kolob (Vaag’är’).

69. Kukoi loulabuded vestid’ lind’as (Järvenkülä).

70. Viliktunuden leiban söt ka jumalan jurud ed varaada (Sodjärv).

71. Konz murhaažed lendlejad lendlobat kogool’, siloo i joršid’ järves kogoole keradasoo (Sodjärv).

72. Mecas lajitoi ka mecanena ehtib (Järvenkülä).

73. Veden päle lajitoi, ka vedes ehtib (Järvenkülä).

74. Kagr mäni l’uustkele, lehm’ad-gi maidon polet'he, vähemban anttas (Järvenkülä).

75. Svadebnijad ed , ka kezau tihad södas (Järvenkülä).

Приметы и поверья
(Russian)

1. В ухе чешетсяк дождю (Пондала).

2. Когда луна родится и рожки острые, то тогда будет вёдро (зимой мороз), а когда не острые, то тогда летом будет дождь, а зимойснег (Пондала).

3. Спасов день дождливыйто и осень будет дождливая (Пондала).

4. Солнышко опустилось в тучузавтра дождь будет (Пондала).

5. Вороны сидят на изгородидождь будет (Пондала).

6. Весной град выпадетк холоду, а осеньюк теплу (Пондала).

7. Кошка поднялась на печкук холоду (Пондала).

8. Лебеди летятскоро снег пойдет (Пондала).

9. Лопатки болятк снегу (Пондала).

10. Небо повислоснег пойдет (Войлахта).

11. Сосульки длинные, так и весна длинная [будет] (Войлахта).

12. Звездное небомороз будет (Войлахта).

13. Камень мокрыйнепогода будет (Озера).

14. На севере звездочка ярко горитк холоду (Озера).

15. Дым к земле несетбудет плохой день (Озера).

16. Паутинак хорошей погоде (Озера).

17. Комары пляшут (\'играют\') – к вёдру (Озера).

18. Комары кусаютк дождю (Озера).

19. Ласточки низко летаютк дождю (Озера).

20. [Если] радуга крутая (\'круто видна\'), это к вёдру, [если] отлогая, то к дождю.

21. Вороны каркаютк [плохой] погоде.

22. [Если] щука весной покрыта пленкой, то будет еще снег (Шимозеро).

23. Гуси летятжди снега (Шимозеро).

24. Завтра будет хорошая погода: впереди идет белая корова (Шимозеро).

25. Кошка скребетсяк дождю (Сидорово).

26. Кошку рветдождь будет (Сидорово).

27. Небо ясноехолодно будет (Сидорово).

28. Подносье чешетсягостинцы принесут (Пондала).

29. Под глазами чешетсяк слезам (Пондала).

30. Кончик носа чешетсякто-нибудь умрет (Пондала).

31. Глаз чешетсярадость будет (Пондала).

32. Услышишь крик совыне к добру (Пондала).

33. Ворона каркнетне к добру (Пондала).

34. Колечко потемнело, то заболею я, или будет что-либо недоброе (Пондала).

35. Собака воетне к добру (Пондала).

36. Правая ладонь чешетсякто-нибудь руку подаст, левая ладонь чешетсяк деньгам (Озера).

37. Икается, так кто-нибудь вспоминает (Куя).

38. Кузнечик стрекочетрожь поспела (Озера).

39. Луна серпомскоро щука будет клевать (Пондала).

40. Накануне Нового года звезды [на небе] – будет много ягод (Войлахта).

41. Когда кошка моется, то гости придут; посреди половицы моетсяпридет мужчина, а на щели сидит и моется, то придет женщина (Пондала).

42. Сорока стрекочет на колугость придет (Озера).

43. Уголь из печки выскочитгость придет (Озера).

44. Перед свежим человеком дремлется (Пондала).

45. Кот помоется да в сторону отойдетнищий придет (Куя).

46. Локоть чешетсяспать на свежем месте (Пондала).

47. Сойка стрекочетк свежим вестям (Пондала).

48. Лягушку нельзя убивать и мучить, а то на том свете она вопьется в грудь твоей матери (Пондала).

49. Нельзя плевать на огоньна губах нарывы будут (Пондала).

50. Решета нельзя класть на голову, а то не вырастешь большим (Пондала).

51. Свистнешь, то змею в избу заманишь (Пондала).

52. Когда в лесу варят в котле, то женщине нельзя есть через ручку, а то у детей будут ноги кривые (Пондала).

53. Если (\'тот\') парень носит шапку на глазах, то будет гулять с чужими, а если носит на затылке, то будет пьяница (Пондала).

54. Когда воду несешь да расплескиваешь, то муж будет пьяница. И когда чай пьешь да проливаешь на стол, то муж будет пьяница (Пондала).

55. Когда несешь полные ведра, тогда говорят: муж будет с тонкими губами, а когда несешь не полные ведра, тос толстыми губами (Пондала).

56. Если, идя под венец, жених споткнется на правую ногу, то разойдется с женой (Пондала).

57. Молоко попало на огонь, так нужно скорей соли посыпать, а то у коровы соски потрескаются (Пондала).

58. Корова будет доиться кровью, когда перешагнет через змею (Пондала).

59. Теленка надо отдавать головой вперед, чтобы лучше рос (Озера).

60. У курицы гребешок красныйскоро начнет нестись (Озера).

61. Если колючки класть за косяк двери, то никакая хворь не придет (Пондала).

62. Живот болит приступамик плохой погоде (Ладва).

63. Молоко пенитсяк дождю (Озера).

64. Кошка скребетсяк пурге (Белое озеро).

65. Если черный дятел долго барабанит, то долго не наступит лето (Сидорово).

66. Щука отращивает зубы к каждому новолунию (Белое озеро).

67. Когда луна начнет убывать, у щуки зубы выпадают (Кортлахта).

68. Петух поет к плохому известию, кто-нибудь умрет (Белое озеро).

69. Петух пропоетк свежим вестям (Озера).

70. Заплесневевший хлеб ешьне будешь бояться грома (Сидорово).

71. Когда летучие муравьи летают стаями, тогда и ерши в озере собираются стаями (Сидорово).

72. В лесу ругаешься, пристанет болезнь от леса (Озера).

73. На воду ругаешьсяот воды заболеешь (Озера).

74. У овса начала образовываться метелка, и коровы начали меньше доить (Озера).

75. Если свадебного угощения не отведаешь, то летом мошкара будет кусать (Озера).