Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Poro

Corpus: Dialectal texts

Northern Ludian (Kondopoga)

Informant(s): Prokopjev Nikolai Semjonovich, 1922, Kovkoiselga (Koukoisel’g), Kondopozhsky District, Republic of Karelia
Prokopjeva Lidija Ivanovna, 1927, Kovkoiselga (Koukoisel’g), Kondopozhsky District, Republic of Karelia
recording place: Гирвас, Kondopozhsky District, Republic of Karelia, year of recording: 1984
recorded: Баранцев Александр Павлович

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 349-350
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №2811/1


Poro
(Ludian)

Vot, kui ende poro keitettih?

Ende poro keitettii, sobat pand’ii havadoižee. Nu, (otetti) havadoin’e, nu, i pand’i padah. Pada ned sanotti meil külü. Nu, ka šiit panda, šiit n’äge i k’eit’etaa. A šiid vaste sobat panda. Sobat panda ii vot tuhkas keitetaa, nu, zolaa, tuhk ven’akš.

Ven’akš on.

Nu vot i piät peščii tuhkat keitettih, šil peščii muilad že ei olnu. D’äl’gele voinat ei olnu, muga i keitettih kai.

Nu kui sobat pestih?

Nu vot peščii muga keitetaa, i ende že ei olnu mašinoit. Oli moine kart, luadittih puus se. I vot šiit kartas, dosk se oli. Dosk end oli tožo. A endžimai ka ni doskad ei olnu. Muga st’eraidi šill kartas. Muga i sobat.

Kodiz vai külüs pezit?

Kodišš, kodiš päččihe panda, keiteta päčin hiil’el’. I vot pandaa ve hauduzmaa. Aina vit’ oli t’ädä kodis, se palttin nazivalos’, meil sanottii ende palttin kodiš kudottih. I luaditti mužikail’e vahnoil’e. Mill oli buat’uška, ka hälla ol’d’ii štanat luadittu moižet, kodis kudottu. Nu, i vot piin’et st’eraida, panet poroo t’äha. I vot keit’at. I otat puolikaa. En tiä, kuga mit’t’e sanota, meil puolikk, puolikal šigä lüöt. I kuiveta i se aidale pandaa. Ende že ei ni nuorid, ni mid’ä. T’äüdet küläs panet i kodin ikkunan all oli aid’e. Aidale lükit i vot mugai sobat kuivettii. End ei oldu ningomit sobit ka miä.

Huuhtuoitte d’ärves?

D’är’v, meil’l’ä rindal oli d’är’v. Mänemme pristaninnu, šiga k’ülü oli. Külün tuast’, nu, šiit i müö huuhtotelim i talvel, müö huuhtoimme randas.

Pristanil vai lautal?

Meil pristan’, santtii, meil pristan’. Ende muga i na meill ainos sanota pristan’.