Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Pirdua on ka tukku

Corpus: Dialectal texts

Tikhvin

Informant(s): Ershova Vasilisa Ivanovna, 1885, Korgorka (Gorkie), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast
recording place: Korgorka (Gorkie), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast, year of recording: 1969
recorded: Рягоев Владимир Дмитриевич

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 193-194
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №1274

Pirdua on ka tukku
(Karelian Proper)

- Kuimba sit kangahan kuvoit? Sanos miul kangahan kuvonda? Kuin se kuvotah?

Kuin kuvotaa?

- Muissadgo?

Ga kuim mie em muissa, ku kuvoii engo muissa, ku tritsat’ s’t’en kuvoin. Po tritsat’ s’t’en kuvoimma, vuuv-. Tädä pyhäššä. Ai et kuin? Ka šygyžyöl’l’ä. N’ämä t’yöt ruavoimma da, kezriemmä. Kolminkymmen’in vyyht’il’öin kezriemmä da, šidäm pežemmä vyyhet, da šuuripyhä tuloo n’i, kuvomma. On. Luonda, ka ved n’äidä že n’äit? Luvvaa že šil’l’ä, lagee pannaa da. A ed n’ähn’yyh?

- N’äin.

Miula on, ka t’yt’t’ärel’l’ä viel’ä. Urohon omat i riet. I n’ämä. Kušša luuvaa, rist’it žeije. I n’ämä. I pual’ikat že i. I kangahat i. Pirdua on ka tukku. Kuh rihmua pannah. Nu i kuvotaah, kah. Iče ruko-, omalla rukod’el’ja i on. Da.

- Viel’ägö kirjalla kirjut-, kirjutettihgo kangahalla, vuattiella vai eje?

.

- A višivaidiigo?

A višivaičimma. Valguamma hyvin hyvin. Palat’ensoiloi hoikkazešti kezriemmä, što ku makšaa ka. Viišivaičimma, kačo muozie kukkoloi i. Ka on t’yt’t’ärel’l’ä miun viel’ä kakši käziripakkua.

- Vahnat? Viišeidut?

Viišeidu. Da da. Om, jol’ olla šiin, S’el’is’s’än oon.

- Kel’l’ä on?

Täl’l’ä on. Priduan’eida annettu. Viišivaidu. Per’en’n’ikkoi viišivaičimma šii kaiken n’ägözet, tämäm muoz’ie, per’en’n’ikkoi že n’äit al’ et?

- En ole nähnyn.

Nu ka miula joolu jo n’i. Ol’. Ol’i viijet per’en’n’ikad da. Ka. T’yt’t’äred da mučokš annoin, d otin da käziripakkoloikši i rikoin. Tämä. Täššä, toožo viišeidu rinda. , täššä viišeidu hiemuat. Tämä oni, ynnää šolgi tänne. A ših om puol’iskot pandu. T’iel’ä zadalla n’imidä joulu, vain on. Muon’e viišifka. Viišeidu, toožo viišeidu, ka tämän l’evehyöt. Da.