VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Rukajärven vanhin eläjä

Rukajärven vanhin eläjä

Karelian Proper
New written karelian
Anna Andrejevna Filatova täytti 90 vuotta 25. kešäkuuta.

Vuuvven 2013 tilaštotietojen mukah Rukajärven kyläššä oli elän noin 700 ihmistä. Nuoret ei myöššytä elämäh omah kyläh, vain käyväh vanhempieh luokše kešän ajakši. Šuurin oša kyläneläjistä on jo eläkkehellä ta kylän vanhin eläjä 25. kešäkuuta täytti 90 vuotta.
Anna Andrejevna Filatova on šyntyn ta koko elämän elän täššä kyläššä. Hänen šuvun šukunimi on Anikijev, še on Rukajärven karjalaisien šukunimi. Kaikki miehet Annan šuvušta oli eletty täššä kyläššä ta otettih naisekšeh neiččyitä Repol’ašta ta Merlahešta.
Annan tuatto Andrei Jegorovič ošallistu enšimmäiseh muajilmanšotah ta oli huavotettu. Anna šai 6-vuotisen opaššukšen. Kun alko Šuuri Isänmuallini šota, Annan tuatto ei voinun lähtie pereheh kera evakkoh, hiän ruato poštissa eikä voinun jättyä työpaikkua. Muamo lapšieh kera lähettih evakkoh Arhankelin alovehella. Heti šovan alušša Annan vanhempi veikko otettih rintamalla, mistä hiän, niin kuin ni muutki Annan heimolaiset, ei enyä myöštyn.
Myöššyin omah kyläh šovan jälkeh, heti kun kylä oli vapautettu. Meijän talo oli poltettu. Mie nävin, kun kekälehet vielä šavuttih. Šiitä, kun mänin miehellä, meilä annettih korttieri, a jälešti i koko talo. Šiinä lapšie kašvattima ta punukatki jo kašvettih, kerto Anna Andrejevna.
Konša kyšyin Anna Andrejevnalta, kuin monta punukkua hänellä on, hiän rupesi ajattelomah ta tyttäreh kera laškomah: punukkoja on 15 ta prapunukkojaki on jo 13.
Anna Andrejevnan mieš P’otr Mihailovič Filatov oli šuurešta šuvušta Lapinokyläštä. Hiän kuoli 24 vuotta takaperin. Anna eli mieheh kera yheššä noin 47 vuotta. Hyö kašvatettih kuuši lašta. Anna Andrejevna on aina ollun hyvänä emäntänä, kotie piti puhtahana šekä oli tunnollisena ta ahkerana ruatajana. Pereh kašvo ta ruatua piti äijän, šovan jälkeh hiän ruato rahaošaštolla, sosialialalla, ekonomistina. Vuotena 1957 Anna Andrejevna tuli päiväkojin johtajakši. Šiinä työššä hiän oli ruatan 23 vuotta, ihan eläkkeheh šuaten.
Anna Andrejevna eläy nyt uuvvešša hyväššä talošša. Hänen nuorin tytär pitäy huolta muamoštah. Uuvven talon viereššä šeisou hänen entini talo, a nuapuritalošša eläy Marija Jakovlevna Šeremet. Hyö Anna Andrejevnan kera ollah šeukukšet. Marija Jakovlevna on nellyä vuotta nuorempi. Naiset on oltu yheššä ihan pieneštä šuahen. Vain šovan aikana šeukut elettih eri paikoissa, ka kirjutettih kirjasie toini toisellah. Nyt hyö hil’l’akkaiseh käyväh toini toisen luo kostih ta paissah keškenäh karjalakši.
Konša olima nuoremmat, istuma illalla ta lauloma, a nyt emmä enyä laula. Koko ijän olemma ollun yheššä, ihan miun šyntymäštä. Kun kaikki kotihommat on luajittu, käymmä čäijyö juomah, hiän tulou meijän luo, tahi mie tulen heilä, muistelou Marija Jakovlevna.
Anna Andrejevna ta Marija Jakovlevna autetah kyläläisie kerätä kaikenmoista tietuo Rukajärveštä. Hyö muissetah, mimmoni oli kylä ennein šotua. Esimerkiksi, vanhan Rukajärven kylän kartta on luajittu heijän muisselmien pohjalla.
Merkkipäivän kynnykšellä Anna Andrejevnalla oli vain yksi toivomuš, jotta pruasniekkana kaikki lähiset ta heimolaiset keräyvyttäis yhteh, šuuren juhlastolan takana. Šemmosie vierašlistašša oli 36 henkie.