VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Hein’arg

Hein’arg

Ludian
Northern Ludian (Kondopoga)
Kuibo selgittiih heinargele?

Kui sel’gittii?

Nu sei midä pandih piäle?

Ka pan’d’ii kel mid’ä oli en’äm d’ola valgedat kuots’at. I pait pidi, što čakad ei tartutaiš. Valgedas ei muga tartu. Vot i akad i mužikat kod’d’ois. Mužikad vie l’ähtä štanois, a akad obezatel’no kuod’d’at piäle löüttä i valged pait. Ei muga čakkoit.

Mi, mi se čakke on?

Ka čakk. Muha, komar, pin’u.

Pin’u pien’.

Pin’u on pikaraine a čakk on.

Mägär.

Mägär vie pien’emp, mägärät šil’miihe.

Nu se heinargen ül’en äi hävittih n’ämä.

Puormat!

On čakkad da pin’uoid da mägärät.

Ei žo n’i olnu ni voidaz et. Nu va pezi muga d ei.

Nu, muga i veri valuu da i.

Valu vai. Se rand pidäü ruatta.

Oi-jo- joi! Osobenno hein’arges näge puormat purdaa.

A ende vet’ hein’arges tobd’ kattil otetaa. Vot i vie sit tämä on meil brigad. Lähtemme kalale. Meill oli died’ brigadiraa. Hän lähtöö suokule. Nu moin’ oli tobd’ suokke. Hän laskoo vot kalat suov. I kaikil’e keitetaa kattil tobd’. A olnoo kel maidod libo miä šigä leip palaine vot še šüödää. Oddel’no a muga kai opščijas keitettii kuaššat.

Ka inoz oli. Nu, opščii kot’ol. Vot hein’arges, huonduksel mužikad, nuu n’el’ mužikkat. Aigemb i n’el’ čuassut huonduksel d’omändää nuot, kieral vedältää kieraine. I. Kaikil’e täüdüü mur’ginakš štobi kalad oliiš.

Aa oli totta kuaššad d’o keitel’dii

En’ämpen’ämb ei suodu ei ende.


Tožo i andel’d’ii.

Ičeže nurmele muga že lähtäu.

Nu a midä süödih vai kem midä ottav?

Ka vot i sanome kalad opščii.

Vot kalad i maidot.

Maidot a muuz mid’aa.

Kolhozaspie.

Butilk maidot olnov šigä kodiš.

Da kala.

L’eibät pala.

Osnounom kalad meil da maidot. Nu da kartofel’. Vot.

Miittumat vikattehet ol’d’ih?

Ka vikattehed ol’d’ii nämäd.

Gorbuški.

Gorbuški meil. Se i nazivajece vikatee.

Vikate.

Karjalakš vikatee. Hän on gorbul’l’uška a muga vikateh. Ende vet’ stoikil’ ei.

Ei da?

No. Rodii.