VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Diädih kaikki kodih

Diädih kaikki kodih

Karelian Proper
Reboly
Tulima kodih, ižä pani, lauvalla löi oven. Ikkunan avaima, ikkunašta kävymä. Šanoupi: "Jesli što, dak šyögiä, päčis on šyömistä." Nu vot. Tulima kodih ikkunašta, šöimmä. Nikuin emmä voinut enämbi oviloja avata, da niin ikkunašta i läksimä poigeš. No midä, diädih kaikki kodih, koissa diädih i kanat, i lambahat diädih, i kaikki pihalla he kävelläh. Nu vot. A šidä meilä tuli, šetä tuli, šanou, što ottakkua heboine, šanoupihe: "Jježžaite, – šanoupihe, – na telege." Vot. Da myö šen heposen ottima, a hän meilä ando hebozen varžan keralla. Kun heboine miän juokšou, juokšou, varža na storonku mänöypi tieštä, kylgeh, i vain hirnakoiččou dai šeizoupi, vot. A myö ottima da ni lambahan vielä šen, šidoma dälgeh, što otamma poigeš, šano: "Emmä dätä lammašta." Kačomma, lammaš jo väžy, da nin heittimä, razvʼazali händäh, da niin läkši meččäh lammaš. A vierahan täš on rečka, kudama on täš. No...

Все остались дома

Russian
Пришли домой, отец закрыл, доской заколотил дверь. Окно открыли, через окно зашли. Говорит: "Если что, так ешьте, в печи есть еда." Ну вот. Пробрались домой через окно, поели. Никак больше не могли дверь открыть, да так через окно и ушли прочь. Ну что, остались все дома, дома остались и куры, и овцы остались, и все на улице они ходят. Ну вот. А затем к нам пришел, дядя пришел, говорит, что берите лошадь, говорит: "Езжайте, – говорит, – на телеге". Вот. И мы ту лошадь взяли, а он дал нам еще жеребенка с собой. Как лошадь наша бежит, бежит, жеребенок на сторонку уйдет с дороги, в сторону, и только ржет и стоит, вот. А мы взяли да и овцу еще ту, привязали сзади, что возьмем прочь, сказал: "Не оставим овцу." Смотрим, овца уже устала, да так отпустили, развязали ее, и так и пошла в лес овца. А рядом тут есть речка, которая здесь. Ну...