VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Karhu voit šortua iänen ihmiseštä

Karhu voit šortua iänen ihmiseštä

Karelian Proper
Oulanga
Sielä kuin hyö meččyä sitä rub’at tak, hokšeuvuttih, karhu nähtih, karhuo nähtih. Tanila, Tanila juokšou hänellä peräh, karhulla peräh, še jäleštä miula šanelou. No. "Mie, – šanou, – juokšen karhulla peräh tai pojat juoššah ta karjutah, jotta: "Elä juokše sie karhulla peräh!" A mie kun juokšen, karhu hyppäsi sinne kallivošta alahaksi tai mie peräh jo hyppäsin. A mie, – šanou, – näin juohatan šormella, jotta täššä on. A miun iäntä, – šanou, – jo ei kuulla i ken. Karhu šen iänen šorti."
Karhu voit šortua iänen ihmiseštä. I hiän šeisou ta juohattau, a vot ihan, jotta täššä on karhu ieššä. Karhu šylki, ta pyörähti, ta läksi sinne, kun tokatiu, jotta toiset jo tullah siihi. Pojat juoššah ta karjehen kera.
Šanou, jotta: "Mie, – šanou, – sitä en čuvstvuiče". A pojat šanotah, jotta: "Sie juohatat meilä šormella ta auki šuu olet, jotta karjut, a myö emmä kuule i mitä". Iäntä ei ole. Iänen šorti.
A kun pojat tultih, ni iäni pojaviutu. Pojat konša läššä tultih, Tanilalla iäni pojaviutu.

Vlasova, Anni

Медведь может «уронить» голос человека

Russian
Как-то лес рубят, спохватились, медведя увидели. Данила бежит за медведем, это он уже после рассказывал. Но. "Я, – говорит, – бегу за медведем, и парни бегут и кричат: "Не беги следом за медведем!" А я как бегу, так медведь прыгнул со скалы вниз, и я следом прыгнул. А я, – говорит, – так показываю пальцем, что он здесь. А моего голоса, – говорит, – уже не слышит никто. Медведь мой голос "уронил"".
Медведь может "уронить" голос человека. И он [Данила] стоит и указывает, вот так, что здесь медведь. Медведь плюнул, повернулся и пошел, когда заметил, что другие подходят туда. Парни бегут с криком.
Говорит [Данила], что: "Я, – говорит, – этого не чувствую." А парни говорят, что: "Ты указываешь нам пальцем, и рот открыт, как будто ты кричишь, а мы не слышим ничего". Голоса нет. Голос забрал.
А как парни пришли, так голос появился. Парни когда пришли ближе, голос появился у Данилы.