VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Ilmaston muuttumine

Ilmaston muuttumine

Livvi
New written Livvic
Ilmaston muuttumine on menemäs muailmas. Se on kiini kazvoshuonusilmivös da kogomuailmallizes lämbenemizes. Myö rikommo ozounukerrostu, kudaman hyvyös rippuu muailman elos. Se rikkovuu sendäh, ku zavodat da fuabrikat, kudamii muailmas on nygöi yllinkyllin, poltetah neftii, hiildy, puudu da niilöis lähtii hiilidioksiiduguazu da toizetgi hiimiellizet ainehet lijastetah luonduo, rikotah ozounukerrostu. Trouppizii meččii yhtehpalah kuatah. Ga nethäi puhtastetah ilmua. Nämmien ylähän mainittuloin šeikkoin täh muas ymbäri on roinnuh kate rouno. Tämä kate piettäy päiväzen lämmii. Muailman ilmasto sendäh muuttuu da rodieu lämmembäkse. Jevroupan pohjazes, ezimerkikse, ilmasto on jo äijiä lauhkembi da lämmembi, migu enne.
Muailmas jälgimäzen vuozisuan aigah ilman keskimiäräine lämbötila on nossuh yhtel astiel, tulieh vuozisadassah se voi nosta 5-10 astiessah. Erähil alovehil, semmite muanpohjazes puoliškos, sentäh voi roita hirvei kuivus. Kuivuon aigah suurenou tulipaloloin lugu. Paletah mečät da kai elävy niilöis. Ilmaston lämbenemizen täh ku pohjazes ielleh ruvetanneh sulamah arktizet jiät, sit voijah hävitä äijät manderet. Tänäpäi rahvahal pidäy sellittiä kogomuailmallizen lämbenemizen probliemu da panna kai väit ozounukerroksen rikkomizen keskustamizeh da trouppizien meččien vardoiččemizeh, ku ei rodies hirvielöi da auttamattomii muutoksii muailmas.