VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Poron laulu

Poron laulu

Karelian Proper
Kestenga
Poro pohjolan hevonen,
ahkio ajorekenä,
poron pulkka potvottana,
ajavi rinnan riivišoita,
5 raikuttavi rasinahoja.

Poron pulkka puita lyöpi,
perälauvat pehkoloita
ajaešša aimo miehen,
kulušša kuuluun kylähän,
10 vuolahaan Vuonnisehen,
pohjan pitkään perähän.

Eikö rikši ripšahtaisi
tahi kakši kapšahtaisi,
koita turkin kainalohon,
15 mieron koiran kormanahan.

Tuollapa Ohvo opašteli,
laiska laativi lihoa,
veltto verta vuoattavi
rytilammin ryntähillä,
20 kangašlammin kainalošša.

Lenti korppi korškumalla,
latvalintu laikkumalla,
poropeltojen peritse,
poroaitojen alitse.

25 Nytpä on kunoša korpin nokka,
ronin tahlitsa talissa.

Tuoštapa ukot tuummimahan,
urohot aprikoimahan.

Uupunut on poron urakka,
30 vaipunut poron vasikka,
jäähtynyt jäkälä šäkki
poropeltojen perillä,
poroaitojen aloilla.

Jopa tunsin tulleššani,
35 tiesin tietä käyveššäni,
šaapuissani šaalihieen,
että uupunna on urakka,
vaipunna poron vasikka.

Nyt katsellaan ja käännellähän
40 kenen tää on kelpohärkä?!

Kemiläisen on keikkošarvi,
Antin ainoa ajokaš.

Katsellaan ja käännellähän,
šilmät on entiset šijalla,
45 korvat on entiset kohalla,
vanhat karvat kannallahan,
vielä on kieli keittämättä,
poron parta paistamatta.

Katsellaan ja käännellähän,
50 eipä muuta vajova,
kuin yhtä henkeä vajo(va).

Pannaan turpa tuulta vašten,
vain(o) kuurua vaštaselle,
toisikko tuohon tuuli hengen,
55 ahava poarun ajaisi.

Katsellaan ja käännellään,
ei tuonut henkeä tuuli,
ahava ei poarua ajanut.

Katsellaan ja käännellähän,
60 mitäš täštä tehtänehen,
täššä ruotsi ruutelekšen,
tähkävärtsi vääntelekšen,
Kuušamo kupertelekšen.

Mitäpä tuolla tehtänehen?
65 Katselivat, kääntelivät,
mitäpä tuošta tehtänehen,
kutapa ašettanehen?

Tehtään tuošta kelpo kello.
Mistäš tuohon kieli šaahan,
70 šoitto kalu šuoritahan?

Poron šorkista šomista,
kalevaisen kaplukoista.

Mihin kello keisatahan,
hely hyvä helatahan?

75 Pinnalle Pitämä vaaran,
latvalle petäjän lakkapäisen.

Še on šilkillä šivelty,
Kuka luvetaan lukkariksi,
hopealla holvaeltu.

80 kemp on virren taitaviksi,
kuka pannaan papiksi?

Ketä kellon šoittajakši?
Lumenalainen lukkariksi,
vanha Paavali papiksi.

85 Kelan on soitanto šomin,
kauniin on hänen kalistuš,
kuului šoitto Kuušamohon,
Kijannalle kielen lyönti.

Lavonen, Nina A.

Песнь об олене

Russian
Олень, лошадь Севера,
ахкиосанями,
оленья кережаподводой,
едет по краям топких болот,
5 гремит по бурелому.

Оленья кережа деревья задевает,
задок бьётся об кусты
при езде отменного мужчины,
при въезде в знатную деревню,
10в славную Войницу,
в далёкий край Похьи.

Не упадёт ли талер,
или два не попадут ли
в подмышку шубы бедняка,
15 в карман деревенского бродяги.

Там Охво очутился (оказался),
ленивый мясо (за)готовлял,
безвольный кровь (вы)пускал
на спуске к заросшей ламбе,
20 в бору, на берегу ламбы.

Летел ворон, каркая,
птица (обитающая на вершинах деревьев) кричала
над полями для оленей,
под оленьими изгородями.

25 Теперь в жире вороний клюв,
в сале нос (остриё, шильце) ворона.

Тут старики думать (стали),
мужчины (герои) размышлять.

Выбился из сил самец,
30 погрузился в сон молодой олень,
остыл мешок с ягелем (т.
е. олень)
на отдалённых оленьих полях,
под оленьими изгородями.

Уже чуял (я) в пути,
35 знал, следуя по дороге,
подъезжая к добыче,
что выбился из сил (умер) самец,
погрузился в сон молодой олень.

Теперь разглядывают и поворачивают,
40 чей это отменный (славный) бык (олень).

Кемлянина (жителя Кеми) рогатый,
единственное упряжное животное Антти.

Разглядывают и поворачивают,
глаза прежние на месте,
45 уши прежние на месте,
старая шерсть на нём,
ещё язык не сварен,
морда оленя (букв.: борода) не зажарена.

Разглядывают и поворачивают:
50 все на месте,
лишь недостает дыхания.

Повернем мордой против ветра,
чутьем в ту сторону (откуда дует),
принес бы ветер ему дыханье,
55 вернул бы весенний ветер дух (жизни).

Рассматривают и поворачивают:
не принес ветер жизнь,
весенний ветер дух не вернул.

Разглядывают и поворачивают:
60 что из этого сделать?

Тут руоччи (швед) (начал) сомневаться,
мешок с колосьями размышляет,
Куусамо прикидывает.

Что бы из него сделать?
65 Разглядывали, поворачивали:
что бы из него сделать,
что соорудить?

Сделали из него славный колокол.
Откуда "язык" (било) достать,
70 (как) инструмент для звона создать?

Из красивых ног оленя,
из копыт единственного (дорогого) дитяти.

Где колокол установим,
звонок хороший поставим?

75 На вершину горы Питямя,
на верхушку сосны кудрявой.

Он (колокол) шёлком обшит,
серебром украшен.

Кого будем считать дьячком (псаломщиком),
80 кого знатоком виршей,
кого назначим попом?

Кого звонарём?
Того, кто под снегом, псаломщиком,
старого Павлапопом.

85 Звон колокола лучше всех,
красивее его звучание,
слышен его звон в Куусамо,
удар колоколав Кианто.