Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Okulin ojas, nenä kuival

Okulin ojas, nenä kuival

Livvi
New written Livvic
Okulin ojas, nenä kuivalnenga ennevahnas arbaitettih käzastettu, kudai oli joga koissuures da pienes, köyhäs da rikkahas.

Ennevahnas joga kois uksen tyves oli kohtu, kus rahvas käzii da silmii pestih. Sih niškoi mihtahto puuh riputettih eriluaduine aste, käzastiekse sidä sanottih. Käzastii oli moine savine bunguričču mal’l’u, čurah-toizeh oli luajittu nenäzet. Kaksi neniä käziasties oli sendäh, ku se tazazesti rippus, kahtel ei suannuh pezevyö yhtel aigua. Toiči se oli vaskine pyöreiperzemal’l’u, alahan sil oli nosteltavu n’apukkaine. Erähis talolois se oli moine raudaine laččuperze kallattavu, bokaspäi nenäine vetty työndi. Mal’l’an suu oli suuri, sendäh ku sinne pidi vetty panna. Rahvahan perindölöin mugah, se vezi oli ylen puhtas. Ku kentahto vetty kodih tuonnou, enzimäzekse kuatah käzastieh. Käzastien uale pandih levei puuhine luahkan’n’u, sinne pezoviet valuttih, net jällespäi kuattih pihal.
Ligaruavon jälles pihalpäi kodih tulles ezmäi pestih käit luahkan’n’as, a sit jällespäi kallattih peigoil käzastii da huuhteltih puhtahal viel. Puuhizii käzastieloi luajittih läs kogo Karjalas. Savizii käzastieloi luajittih semmozis kohtis, kus oli pättäviä savie da oli hyvii muasteriloi. Vaskizii käzastieloi ostettih jarmankoil. Myöhembäh ruvettih myömäh raudahizii käzastieloi, net oldih ku čainiekat rouno, niilöil oldih kannet da čomat nenäzet.
Käzastien tyves ripui käzipaikku, sidä vie käzirivukse sanottih, ku se ei olluh moine hyvä da čoma.
Rahvas uskottih, ku yökse käzastii pidäy jättiä tyhjäkse, sit i lapset kois muatah, dai iče parembi huogavut.