VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Tauvin šanat

Tauvin šanat

Karelian Proper
Kestenga
Muarie, matala neiti,
pyhä piika pikkaraini,
tule tänne meijen luokše
avukšena, armokšena,
5 voimakšena, väjekšenä,
tuo apuo tulleššaš
kolmešša kokon šulašša,
kahekšašša kalan eväššä,
yhekšäštä mereštä poikki.

Lavonen, Nina A.

Лечебный заговор

Russian
Муарие, низенькая дева,
святая маленькая дева,
приходи сюда к нам,
(чтобы оказать) помощь, милость,
5 (показать) силу, мощь (умение),
принеси помощь с собой
в трёх орлиных перьях,
в восьми рыбьих плавниках,
пересекая девять морей.