VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Nuod’ivo

Nuod’ivo

Karelian Proper
Rugozero
A vielägö sinul mečässä tul’i ilmai meččäpertii maata vai ei tullut?

Tul’i. Yksi kerda. Yhen kerran mie magaz’in nuod’ivolla, kak gavoritsa.

Voit sinä sanuo, mittune se on nuod’ivo. Kui se laijah, nuod’ivo?

Nuod’ivo, še nastojaššo karjala…, meil’ä ka Karjalašša šanotah kaikkie nuod’ivokši. No še on. Nuod’ivo še on. Ragotul’i, kui šanotah.

Vot, voidgo minul sanuo, kui se ragotul’i laitah? Sanos hyvin, ragotul’i.

Ragotul’i on. Voit. Pannah kakši čurkaa alla. Kolmaš piel’ä. Pannah piel’ekkäh še n’iin. T’ärpitetäh vähän’i sie. Nu pakšummat starajutsa panna, štobi täydyš kogo yökši. A tädä, tämä palaa yl’en viikon. L’ämmän andaa vii. Ragotul’i tämä. Nu panet čurkat metrinpuolentoista pidhuočča n’iin. A olloo l’ähembänä i kakšin panet, štob ei huomukšekši yöl’l’ä l’ähtie l’eikkuamah. Illalla leikkuat. Varuššat. I siinä pit’in tulda yödä. Täššä kyben ei l’ennä n’ikooža täššä tulešša. Spokoino šaat maata. A mu toizešta nuod’ivošta šanoma, sinne. Kybenet pričketäh da l’enni l’ennel’l’äh. Siinä on opasnoimbi maata. Nu mie rag ragotulen. Viel’ä laajin kuin še nuod’ivon. Poltin. Šulaz’in lumen da poltin siinä. A siinä šen sammutin. A rinnalla laain ragotulen. I sil’l’ä panin hauda, alda päin l’ämmin. N’i bokašta l’ämmin. Šel’gä vähäzen kylmää. N’i pyörähät.