VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Marija Mihejeva. Härän starina

Marija Mihejeva

Härän starina

Karelian Proper
Uhta
Oli ennen ukko ta akka. Heilä on härkä, hyvin šuuri härkä. Ta tuli hyvin vihasekši še härkä.
Akka šanou ukolla:
Tapa pois härkä, kun rupesi niin vihasekši.

Ukko otti veičen ta mäni liäväh, ta rupesi hivomah šitä veistäh. Härkä kyšyy:
Miksi šie, ukkosen, veistäš hivot?

Ka akka käški šilma tappuaveistäni hivon.
Härkä šanou:
Elä, ukkosen, tapa milma, piäššä milma meččähmie tuon hyvän otukšenta tervua miulta šelkä.

Ukko tervasi härältä šelän ta piäšti meččäh härän. Tai mäni šemmoseh šuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh paikkah. Alko šyyvvä härkä šiinä šykšytellä.
Tulou kontie hänen luo. Kyšyy härältä:
Mitä ruat, härkäsen?

Härkä vaštasi hänellä:

Täššä šyyvvä šykšyttelen,
täššä juuvva jukšuttelen.

Šuu kun sopličča,
piä kuin jumin kurikka,
häntä kun Hämehen miekka,
perše kun pellon veräjä.


Kontie šanou:
Ota šie, härkäsen, milma šelkähäš, kun on niin kaunis ta levie šelkä.

A kontiella on še mieli, jotta hiän kun šelkäh piäšöy härällä, ni hiän šuau šyyvvä härän.
Härällä mieleh ni oli.
Otan, šanou. Tule šie šelkäh.
Tai kontie nousi härällä šelkäh. Läksi smökyimäh laukkuamah, ta jo kontie hyppyäis šeläštä pois, ka šelkä kun on tervattu, ni ei ni piäše. Kontie huutau:
Heitä tuolla mättähällä, heitä tällä mättähällä!

No ei mihinä, kun härkä laukkai kotih ta šeinäh kohti. Kontielta kun piä jymähti šeinäh, ta šiihi i kuoli. Ukko otti otukšen, nylki nahkan.
Oltih tuaš huomeneh. Akka šanou:
Pois pitäy härkä tappua, ukko.

Niin ukko mänöy tuaš liäväh ta rupieu veistäh hivomah. Härkä kyšyy:
Miksi šie, ukkosen, veistäš hivot?

Šilma tappua.
Härkä šanou:
Elä, ukkosen, tapa milmatyönnä meččäh, tervua šelkä: mie tuaš tuon hyvän otukšen.

Ukko tervai šelän härältä, työnsi meččäh. Härkä mäni šiih šamah paikkahšuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh.
Tulou repo. Šanou härällä:
Mitä ruat, härkäsen?


Täššä šyyvvä šykšyttelen,
täššä juuvva jukšuttelen.

Šuu kun sopličča,
piä kuin jumin kurikka,
häntä kun Hämehen miekka,
perše kun pellon veräjä.


Repo šanou:
Ota, härkäsen, milma šelkähäš, kun šiula on niin kaunis ta šilie šelkä.

Otan, otan, tule, šanou härkä revolla. Nouše šelkäh.
Niin repo nousi tuaš härällä šelkäh ta härkä läksi laukkuamah. Jo hiän šiitä poiski šeläštä hyppyäis, no ei piäše, kun puuttu tervah. Repo tuaš huutau, niin kun kontie:
Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä!

Tai tuaš laukkasi kotih härkä ta šeinyä vaššen hyppäi, ta piä revolta kun paukahti šeinäh, ni šiihi repo i kuolla kellahti.
Ukko tulou vaštah tuaš hyvällä mielin, kun härkä toi hyvän otukšen. No härän panou liäväh, revon nylköyta tuaš nahkan šai hyvän. No ta muatah tuaš kellotetah.
Akka šanou:
Tapa pois, ukko, härkä, kun on noin vihani (kolmannen kerrankaikiččihan še pitäy kolme kertua, hoš mitä taro).

No tuaš kun veičen ottau ta mänöy liäväh, alkau hivuo veistäh. Ta härkä kyšyy:
Miksi, ukkosen, veistäš hivot?

Šilma tappua.
Härkä šanou:
Elä, ukkosen, tapa milma.
Työnnä meččäh, tervua šelkätuon hyvän otukšen.
Ukko tervai šelän härältä ta piäššälti meččäh.
No, härkä mänöy šiih šamah paikkah tuaššuorantaseh, termärintaseh, päiväpaistoseh.
Tulou jänis ta šanou härällä:
Mitä ruat, härkäsen, täššä?


Täššä šyyvvä šykšyttelen,
täššä juuvva jukšuttelen.

Šuu kun sopličča,
piä kuin juminkurikka,
häntä kun Hämehen miekka,
perše kun pellon veräjä.


Ota milma šelkähäš, jänis šanou härällä.
Tule šie, nouše šelkäh.
Jänis nousi šelkäh. Härkä läksi laukkuamah. Jänis-raiska rupieis hyppyämäh šeläštä, ka ei ni piäše, kun tervah puuttu. Jänis karjuu:
Heitä tällä mättähällä, heitä tuolla mättähällä!

Ei mitänä kun härkä laukkai kotih ta vei ukolla otukšen. Ka ukko hyvällä mielin otti jäniksen ta tappo. Ta pani härän liäväh.
Ta akka mi lienöy lapalivo ollun, kun ukon pakotti härkyä tappamah. Jo ukko panou hevosen, val’l’aštau, panou härän, kontien, revon, tai jäniksen lihat rekeh. Tai nahkat kaikki. Šiitä lähtöy linnalla, myöy ne lihat ta nahkat, ta šuau hyvin äijän rahua lihoista ta nahkoista. Ta šiitä kun hiän luati šuuren talon ičelläh, kuin čuarin palatin, niillä rahoilla. Ta šiinä akkah kera eletäh vieläki, kun ei liene kuoltu.

Tai loppu. Šiinä on nyt še härän starina.