VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Marija Kirillova. Muailman kummallisimpie kiššoja

Marija Kirillova

Muailman kummallisimpie kiššoja

Karelian Proper
New written karelian
Konša pakina koškou kiššoja, ni kaikin ajatellah tavallisista kotielukoista, kumpasilla on pehmie turkki, terävät korvat, pität käpälät ta häntä. Onnakko kiššojen muailmašša on hyvin kummallisie rotuja. Eryähistä niistä mie šiula kerronki.

Konša kačot likoi-kiššah, ni voit alkua epyällä, jotta onko še terveh ta adekvattini elukka. Vualieharjani puolipal’l’aš olento vain vähäsen muissuttau kotilemmikkie. Kiššan nimi tuli muinaiskreikkalaisešta šanašta, mi merkiččöy hukkua, a likontropiksi Europašša šanottih ihmishukkua. Šemmoni kikki makšau noin 1500 dollarie.

Mančkinin tärkeimpänä erikoisuona on šen hyvin lyhyöt käpälät. Kišša tykkyäy istuo takakäpälilläh, kuin siiseli, ta etukäpälilläh voit ottua vehkehie. Še on leikkisä elukka ta ei tuškauvu, konša ei voi hypätä korkiella stolalla, šentäh kun löytäy monta mukavua huvie lattieltaki. Mančkin on erittäin šuosittu kiššarotu, šen hinta voit olla 3–40 tuhatta rupl’ua.

Še karvatoin lyhytkäpäläini kišša on mančkinin ta sfinksin hibridi. Bambino ei ole kovuan šuloni eikä šievä kišša, ka še on huvittava ta mukava elukka. Kišša on äijyä šukkelampi, mitä näyttäy, ta hyvin hyppyäy. Šillä kokonah ei ole agressijua ta mečäššyšinstinktie. Bambino makšau noin 800 dollarie.

Yksi harvoista kiharaturkkisista rotuloista. Kiššan turkki on niin pehmie, jotta šitä verratah šamettih. Korniš-reks on keškikokoni, šolakka, eleganttini, pitkäkäpälöini ta hyvin taipusa elukka. Šen luonto on yhtä pehmie, kuin ni turkki. Kišša on hyvin yštävällini ta ei tykkyä olla yksin. Korniš-reks makšau noin 500 dollarie.

Tämä kummallini kišša on mančkinin, sfinksin ta kerlin hibridi, šentäh še elukka on pieni, lyhytkäpälöini, karvatoin ta šen korvat on viännetty tuakšepäin. Dvel’f on šeurallini ta pehmieluontoni kišša. Še on pieni ta šukkela, ta aina staraiččou olla ihmisen viereššä, jotta "auttua" isäntyä kotihommissa. Kikin hinta on yli 100 tuhatta rupl’ua.

Še on erämuan ilvekšen ta amerikkalaisen kerlin ainutluatuni hibridi. Kiššan erikoisuona on lyhyt häntä, viännetyt tuakšepäin korvat ta kaunis marmoraväri. Hailender on šuuri kišša (šen paino voit olla yli 9 kiluo), ka hyvin viisaš ta yštävällini. Še on harvinaini ta kallis kiššarotu. Kikki voit makšua 3000 dollarie.

Kišša muissuttau pyörietä villapalluo ilmekkähien šilmien kera. Ihmiset kerrotah, jotta foldeks on hyvätapani ta šulo olento. Še oikein tykkyäy omua isäntyä ta eläy šovušša toisien kotielukkojen kera. Foldeks ei šuata torata, še on viisaš ta yštävällini. Kiššan hinta on noin 1000 dollarie.