Lemmas

Return to list | edit | delete | history

mi väged om

language: Vepsian

mi väged om

part of speech: Phrase

Phrase lemmas: olda; mi; vägi

1 meaning

  • Russian: изо всех сил (букв. что сил есть)