Lemmas

Return to list | edit | delete | history

leski

lesk|i (-en, -ie, -ii/-ilöi)

language: Livvi

part of speech: Noun

pronunciation: ĺeski (Syamozero), leski (Nekkula, Tulmozero, Vedlozero, Vidlitsa)

phonetic variants: leske (Kondushi)

1 meaning

concept: вдова
  • Russian: вдова, вдовец

translation

Veps: les’k’; leskiakk; leskiak

Ludian: leski; lešk; les’k

Karelian Proper: leški; leski

dialects of usage: Nekkula, Syamozero, Tulmozero, Vedlozero, Vidlitsa

wordforms (54)