Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Lapseline Varvoi

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, художественные тексты

Источник: Verez tullei, (2014), с. 17-18
Valentina Lebedeva

Lapseline Varvoi
(вепсский)

Varvoi kazvoi čomaks, hüväks i tabatomaks neičukaižeks. Hänen vauktoiš hibusiš vändi kibinoižil päiväine, sinižed sil’mäd kaiken kaсuiba kohtha i avoinsüdäimeližin, oli hän uskpäine, miku laps’. Uskoi kaikihe sanoihe, i sen täht ümbri hänes paksus iloiteliba.

Oli keväz’, konz Gagarin lendi avarudehe, i Varvoin sil’mäd sil päiväl oliba völ sinižembad, miku taivaz läikičihe niiš.

Kut minä tahtoižin leta avarudehe! uništi Varvoi i lendi käded taivhannoks. Nacein, sigä om rai

Ka lendad-ki, konz sureks kazvad! toivotiba prihaižed. Vaugedvernižid neiččid ezmaižikš kosmonavtoikš ottas.

Naku čoma siloi om! A konz?

Päliči vides vodes, necil-žo päiväl.

Mäni voz’, mäni toine, äi vozid mäni jäl’ghe necida kevät A lapseline Varvoi kaiken varastab toivotust.

“Toivotei toivotab, a Varvoi varastab”…

Virkeh nece om uskpäižihe mehiže polhe.