ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Irina Sotnikova. Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!

Irina Sotnikova

Vahvenegaha sebruz’ rahvahiden keskes!

вепсский
Младописьменный вепсский
Amuižiš aigoišpäi Karjalas päazjas eliba karjalaižed, vepsläižed, suomalaižed, venälaižed. Tämbei täs eläb enamb 100 rahvahan ezitajid. Kaikuččel rahvahal om ičeze kel’, tradicijoid, veroid, kul’tur.
Nügüd’ kaik enamba erazvuiččiden rahvahiden ezitajiden keskes om ridoid, värel’gendusid. Mikš muga om? Kaikutte rahvaz om originaline, sil om ičeze erigoičusid. Ned-ki erotaba ristituid toine toižišpäi. Tämbei sanadičeze”- ”verazvahvas tuliba meiden jogapäiväižehe eloho. No om ristituid, kudambad hüvin pidäba toižid rahvahid, arvostaba heiden kul’turad, tradicijoid. Kut sanui N. A. Dobrol’ubov: ”Ristit, kudamb ei navidi verast rahvast, hän ei navedi ičeze-ki rahvast”.
Šoutjärv’-küläs amuspäi eläb igähine rahvazvepsläižid.
Nügüd’ Šoutjärves eläb läz 1200 mest. Täs eläba toižiden erazvuiččiden rahvahiden ezitajad-ki: venälaižid, ukrainalaižid, belorusoid, moldovaninoid, armenialaižid, čečencoid. Kut sanub administracijan pämez’ Irina Mihailovna Safonova: ”Prioritetoid ei ole nimiččel rahvahal. Täs kaik eläba kožmuses”.
Eläjiden keskes oma ani hüväd i lämäd kosketused. Toižiden rahvahiden ezitajad lujas arvostaba vepsän rahvast da sen kul’turad, kaičeba vepsläižid tradicijoid. Küläs eläb äi armenialaižid. Päivkodiš da školas armenialaižed lapsed hüviš meliš opendaba vepsän kel’t. ühtneba erazvuiččihe konkursoihe da festivalihe vepsän kelen mödhe. Konz oli hor, armenialaižed lapsed pajatiba vepsläižid pajoid-ki. Se ihastoitab taholižid eläjid.
Tämbei külän enambišt oma tulnuded ristitud, no eläba täs amu, heil oma jo ičeze kanzad, pertid. Külän eläjad arvostaba toine tošt, kaiken tuleba abuhu toine toižele. I ned ristitud, kudambad konz-se tuliba elämaha küläha, nügüd’ oma ičeze ristitud, heid ei sa lugeda verhikš.