Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Hüvä voimuz ozutada ičeze tedoid

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Maria Košeleva, Kodima. № 5., (2014), с. 8

Hüvä voimuz ozutada ičeze tedoid
(вепсский)

Petroskoin valdkundaližes universitetas mäni jäl’geline üläopenikoiden da noriden tedomehiden tedokonferencii. Necil vodel se mäni jo 66. kerdan. Konferencijaha ühtniba kut Petroskoin universitetan üläopenikad, muga nored-ki ristitud toižišpäi organizacijoišpäi, eskai toižiš maišpäi.
Jogahižel tedokundal oli erazvuiččid sekcijoid. Filologižel tedokundal oli 12 sekcijad. Üks’ niišpäi oli baltianmeren filologian sekcii. Sihe ühtni 11 mest. Kaik opendasoiš filologižel tedokundal, baltianmerensuomalaižiden keliden kafedral.
Niiden keskes, ked lugiba ičeze ezitusid, oliba videnden da nelländen voz’kursoiden üläopenikad i üks’ üläopenik ezmäižel kursalpäi. Sekcijas oli ezitusid erazvuiččihe temoihe, miččed koskiba sintaksisad, toponimištod, etnografijad. Dokladoid lugetihe venän, suomen, karjalan da vepsän kelil. Kaik ned oliba lujas melentartuižed da tarbhaižed kaikile konferencijan ühtnikoile.
Ezmäižen sijan konferencijal sai Aleksandra Mokova, videnden voz’kursan üläopenik. Hän starinoiči publicistižiden tekstoiden erigoičusiš. Toižen sijan sain minä, necen kirjutesen tegii. Minun ezitusen nimi oliNevestan vanhembad vepsläižes sajas”. Koumanz’ sija anttihe Anastasija Afanasjevale, kudamb starinoiči Veškelica-külän nimiden sündundan polhe. Anastasija lugi ičeze dokladan karjalan kelel.
Pigai videnden voz’kursan üläopenikoil linneb diplomtöiden polestamine. Meletan, miše nece konferencii oli tärged heiden täht. Se oli kuti repeticiipidi starinoita, miš om doklad, i mahtta antta vastusid küzundoihe.
Om lujas hüvä, miše üläopenikad tahtoiba ühtneda konferencijoihe. Ved’ ühtnend konferencijaha om lujas tarbhaine da hüvä azj heiden täht. Sen abul voib sada uzid tedoid da kehitoitta keliden mahtoid.