Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kirj om abunik istorijan kaičendas

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Maria Filatova, Kodima. № 6, (2016), с. 3

Kirj om abunik istorijan kaičendas
(вепсский)

25. päiväl semendkud Karjalan Rahvahaližes muzejas oli tehtud kahten kirjan prezentacii. Ned tundištoitaba lugijoid Änižröunan vepsläižidenke külidenke da vepsän rahvahan kul’turanke.
Kirjoiden nimed oma Vepsläižiden tradicionaline elo da Änižröunan vepsläižed küläd. Kirjoiden tegijad oma etnograf Zinaida Strogalščikova, Šoutjärven muzejan pämez’ Natalja Anhimova da lingvist Irma Mullonen. Kirjad om tehtud Karjalan Rahvahaližen muzejan projektan mödhe.
Ku nikonz et olnugoi pohjoižvepsläziš küliš, ka nügüd’ voit tönduda matkaha niidme kirjan abul. Siš nägištat kaikuččen külän fotoid, tedištat niiden istorijan polhe. Kirjoihe om pandud melentartuižid enččid da nügüdläižid fotoid da azjbumagad muzejan fondoišpäi. Fotoiš om vepsläižid pertid, londuz, omki iče vepsläižid.
Om lujas hüvä, miše kirjas om ezitadud kartad küliden, järviden da jogiden nimidenke. Se avaidab lugijoile melentartuižid istorijan lehtesid. Ozutesikš, Äninesana znamoičeb saamen kelessur’”. Se ozutab, miše Änižen randoil enččes aigas eliba saamelaižed.
Kirjoiden tegijoiden sanoiden mödhe, aigas, konz vepsän rahvahan lugumär sulab, erased küläd koleba, om lujas tärged kaita niid istorijaha i sid’ abuhu tuleba kirjad. Ved’ kirjadnece om ezmäine abunik istorijan kaičendas.
Kirjoiš kebnäl kelel lugijoiden täht om starinoitud vepsän rahvahan istorijas, sen enččiš radoiš, rahvahaližiš sömižiš, sädoiš, fol’kloras, keles da nügüdläižes rahvahan elos. Kaik tekstad oma venän kelel. Molembiden kirjoiden tiraž om 400 ekzempl’arad. Ned oigetas kirjištoihe, muzejoihe da školihe.