Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kaks’kümne viž vot ühtes!

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova da Irina Sotnikova, Kodima. № 7, (2016), с. 1

Kaks’kümne viž vot ühtes!
(вепсский)

Jubilei: Periodika praznuiči jubilejan. Se om üksjaine mirus paindišt, kus paindas kirjad da lehtesed Karjalan rahvahaližil kelil.
Periodika-paindišt oli tehtud vodel 1991. Sen pätegendan om lehtesiden da kulehtesiden paindand, Karjalan igähižiden rahvahiden kul’turan udessündutamine, kodikeliden kaičend da kehitoitand, rahvazkeskeižiden kosketusiden vahvištoituz.
Nügüd’ paindištos radab viž redakcij ad: Karjalan Sanomat-, Oma mua-, Kodima-lehtesed, Careliada Kipinä-kulehtesed. Niid tugedaba Karjalan Valdkundmehišt, Zakonoiden tegendan kund, Karjalan rahvahaližen politikan ministerstv, Karjalan Opendusen ministerstv da rahvahaližed kundaližed sebrad.
Vodelpäi 1998 Periodikas aktivišti zavottihe painda kirjoid kut rahvahaližil, muga venän-ki kelel. Tämbeižeks päiväks om paindud enamba 250 kirjad. Niiden keskes om vajehnikoid da openduzkirjoid, tedoliteratur, proza da runokogomusid, kirjoid lapsiden täht.
Painused rahvahaližil kelil ezitaba Karjalad erazvuiččil Venäman suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden festivalil. Lehtesiden da kulehtesiden toimitajad paksus tegesoiš valdkundaližiden konkursoiden laureatoikš čomiš kirjutesiš, miččed koskeba rahvahaližid temoid. Vaiše Voden kirj-konkursas Periodikal om 36 pauklahjad.
Ezmäi kaiked Periodikan painusid lugeba kodikelen tundij ad. Nece om lugij oiden jouk, mitte holdub kodikelen da kul’turan kaičendas. Voib sanuda, miše nene oma ani toižed lugij ad. Heid kaikid ühtenzoitab armastuz kodikel’he da hol’ sen tulij as aigas. Sikš, pidab sanuda, miše rahvahaližiden lehtesiden pätegendad erineba venänkeližiden lehtesiden pätegendoišpäi. Painusiden tiražad-ki ei olgoi sured. Periodikas paindud kirjad da lehtesed paksus kävutoittas školiš da universitetas. Lehtesed da kulehtesed ühtenzoitaba Karjalan kirjutajid da runoilij oid. A nored, vaiše zavodij ad kirjutajad, kodviba niiš ičeze mahtoid.
Ezmäižen Periodikan pämehen oli Lidia Valerianovna Rämenen. Kaks’kümne kaks’ polenke vot hän ohjanzi paindištod. Hän lujas navedi ičeze radod, oli hüvän ohjandajan, pani radho kaiken hengen i vägid, pidi hol’t radnikoiš, mahtoi vägestada jügedusid da takai parahimihe satusihe. Vodelpäi 2014 Lidia Valerianovna om päekonomist paindištos. Nügüd’ hänel om uzid velgusid, miččid hän tegeb sil-žo surel vastusenpidändal i armastusel.
A hänen ale tuli Aleksei Arikovič Makarov. Nece om aktivine mez’, mahtokaz ohjandai. Aleksei Arikovičal om äi hüvid idejoid, miččed om oigetud Periodikan edahaižehe kehitoitandaha.
Ozatelemha Priodikad jubilejanke tuliba sebranikad, ühtesradnikad, valdmehed. Praznik oli lujas čoman. Muzikaližil ezitusil paindištod ozateliba Elaiga-grupp, muzikantadSerafi ma Slepkova, Alevtina Moisejeva da Viktor Akulov. Tegi melentartuižen ozatelendan Čičiliušku-tätüteatr-ki. Praznikan lopus lehtesiden da kulehtesiden redakcij oiden toimitajad mugažo ozateliba ičeze armast paindištod sündundpäivänke da toivotiba sille uzid surid satusid.