Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Vepsän pagin oiden očerkad

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Maria Košeleva, Kodima. № 7, (2016), с. 5

Vepsän pagin oiden očerkad
(вепсский)

Nacein, nikenele ei ole peit, miše vepsläižes mirus om ičeze kelen mamoiNina Zaiceva, kudambale ei ole üks’kaik vepsän kelen elo da kudamb kaiken aigan opendab, kehitoitab da udessündutab kel’t kirjutades äjid tarbhaižid tedotöid neciš tedoalovehes. Täl-ki vodel, kezan augotišes läksi hänen uz’ sur’ rad, miččen nimi om Vepsän paginoiden očerkad.
Kut voib homaita nimespäise om täuz’ vepsläižiden paginoiden erigoičusiden polhe, niiden sijoiš da sijoiden kävutandan polhe. Neciš rados om vepsläižiden paginmaterialan tarkištelend, a mugažo siš ezitadas avtoral vaumištadud 50 fonetišt, leksišt da grammatišt kel’kartad. Nene kartad abutaba märitada paginoiden alovehiden baltianmeren-suomalaižiden jäl’ged, löuta niiden kosketused da kosketusiden sidod heim- da verazkelidenke, a mugažo ne abutaba ezitada edelpäidejoid vepsän kelen paginoiden alovehiden kehitoitandas. Jogahižehe kartaha mülüb kuz’ tarbhašt azjad: kartan legend, kus om ezitadud kartografijan material, sen legendan sel’genzoituz’, luguindeks, mitte abutab sauda kel’kartan, keratud materialan lugetiž, avtoran tedosel’genzoituz da kel’kart märitud znamoidenke.
Rados oli kävutadud sur’ mär tedoliteraturad da äi erazvuiččid pöudkirjutesid tedomatkoišpäi, oli sel’genzoittud erased palad magnitofonkirjutesišpäi Karjalan tedokeskusen fonogrammarhivaspäi.
Kut om kirjutadud kirjas, nece om kuti ezisanad vepsän kelen lingvistižehe atlasaha, mitte vaumitadas nügüd’. Nece Vepsän paginoiden očerkadom lujas sur’, jüged da hüvin tehtud rad, mitte abutab jogahižele opeta vepsän kel’t, tedištada uzid melentartuižid vepsän kelen paginoid kosketajid azjoid, abutab toižile tedomehile kirjutada ičeze tedotöid, a kelen opendajile abutab tarkašti tundištoitta openikoid mugoiženke kel’he sidotud tärktan azjanke, kut paginad.
Se kirj om lujas hüvä vepsän kelen mirus, sikš ku jogahine mugoine rad avaidab uded uksed kelen opendamižehe da andab veresen kacegen sihe.