Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kipinä vaumičese jubilejaks

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 10, (2016), с. 5

Kipinä vaumičese jubilejaks
(вепсский)

Toine toižen jäl’ghe praznuičeškanziba ičeze jubilejoid Periodika-paindišton toimištod. Männuden voden lopus täudui 95 vot Karjalan sanomat-lehtesele. Necen voden kevädel jubilejan praznuiči iče Periodika-paindišt. A jo kül’mkus Kipinä-kulehtesele täudub 30 vot.
Pidab johtutada, miše vepsänkeližed nomerad (”Vepsläine kibin”) zavottihe painda ei muga amu, vaiše 2011. vodespäi. Ende Kipinäs voi nägištada vaiše erasid lehtpolid vepsän kelel. Nügüd’ meiden vepsläižil lapsil om voimuz sada nel’l’ kerdad vodes kulehtez, miččes kaik 24 lehtpol’t oma vepsän kelel. Paiči sarnoid, starinoid da runoid Kipinäs voib löuta erazvuiččid melentartuižid tegendoid, mastar’-klassoid, receptoid, kalendarin vodeks da urokoiden aigmäran. Kipinä om tarbhaine ei vaiše lugemižen täht kodiš, se om hüvä abunik opendajile urokoil. Pidab sanuda, miše 5.-8. klassahasai nece kulehtez anttas kaikuččele openikale kädehe (lapsile, kudambad opendaba školiš vepsän kel’t) ilma maksuta. Siš azjas rahatugedab kulehtest Karjalan rahvahaližen politikan ministerstv.
Edel jubilejad Kipinän radnikad tegeba matkoid školidme, kus opetas rahvahaližid kelid. Redukus oliba adivoiš Šokšun školan lapsil, kudambad opendasoiš 3.-6. klassoiš. Kipinän toimitajad starinoičiba lapsile kulehteses: kut se tehtas, ken ühtneb žurnalan radho, kut se čomitadas.
Muga tegihe, miše necil-žo päiväl lapsidennoks adivoihe tuli vepsläine runoilii Oleg Mošnikov. Hän lugi lapsile ičeze runoid, sanui ozoitesid, starinoiči ičesaze da ičeze rados. Lapsed surel tahtol kundliba adivoid da tegiba heile küzundoid. Kipinän radnikad ičeze polespäi pakičiba lapsid oigeta ičeze pirdatusid, sanaristikoid, starinoid, sarnoid da runoid toimištoho, ved’ lugijoiden sädandradod sid’ voib nägištada kulehteses Teiden ičetoi lehtpol’-rubrikas. Mugažo lapsile oli tarjoitud ühtneda udehe konkursaha. Konkursan koume vägestajad pauklahjoitas Kipinän jubilejal, mitte mäneb 11. kül’mkud Petroskoiš.