Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Rahvahiden besedad Petroskoin päivkodiš

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский

Источник: Kodima. № 5, (2017), с. 8

Rahvahiden besedad Petroskoin päivkodiš
(вепсский)

Sulakun 20. päiväl Petroskoin päivkodiš №120 mäni sur’ fol’kloran praznik. Praznikan nimi oli Rahvahaližed besedad. Besedad keraziba lapsid Petroskoin nelläs openduzsijaspäi: päivkodišpäi №120, 127, 103 da školaspäi 35. Kaik ned openduzsijad oma Perevalkan rajonas.
Praznik mäni lujas čomin. Vanhembad lapsed da heiden opendajad ozutiba erazvuiččiden rahvahiden veroid, tradicijoid, sobid, pajoid da karguid. Neniden rahvahiden keskes oliba karjalaižed, vepsläižed, pomorad, nencad, saamelaižed, komilaižed da venänikad. Voib sanuda, miše kaik nened rahvahad eläba Venäman Pohjoiž-päivlaskman poles.
Tehta mugoižid vastusid päivkodin opendajad zavodiba vodel 2004. Kaikuččen voden starinoičeba lapsile, miččed lidnad, agjad da rahvahad oma Venämal. tundištoitaba lapsid erazvuiččiden rahvahidenke, sanuba heiden tradicijoiden da kul’turan polhe. opendaba navedimha lapsid ičeze kodimad.
Mugoižel surel festivalil, mitte oli tehtud Petroskoin päivkodiš 120, lapsed ozutiba kaikid ičeze tedoid Venäman igähižiden rahvahiden polhe. ičeze sil’mil nägištiba, mitte čoma da bohat om heiden kodima.