Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Suomalaižugrilaižiden rahvahiden bohatuz

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский

Источник: Darja Švecova, Kodima. № 6, (2017), с. 8

Suomalaižugrilaižiden rahvahiden bohatuz
(вепсский)

Jogahižel rahvahal om erazvuitte i čudokaz kul’tur, verod i sädod. Kaiken om melentartušt tedištada sen polhe i rindatada niid. Nügüdläižes elos om tärged, miše erazvuiččed rahvahad voižiba kosketadas i vajehtadas mahtištol. Minä meletan, miše mugoine voimuz ezmäi kaikid tarbiž olda norištol, sikš miše norišt om rahvahan toiv. Tulijal aigal norišt voiži tehta midä-ni hüväd ičeze rahvahale.
Sen täht Marii El-valdkundas oli tehtud jo IV Rahvazkeskeine forumSuomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden bohatuz”. 26-27. päivil semendkud čomas Joškar-Olalidnaha kerazihe erazvuiččiden suomalaiž - ugrilaižiden rahvahiden ezitajad: vepsläižed, komi, mari, mordva i toižed. Oli lujas melentartušt nähta heiden sädoid, kulda kelid i tedištada heiden veroid. Minä i minun ühtengrupnik Šestak Anastasia olim Karjalan valdkundan ezitajin.
Foruman ezmäižel päiväl oli sur’, melentartuine programm. Praznikaližen avaidusen jäl’ghe voim tedištada suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden vändoiden polhe i vätä niihe. Se oli hüvä aig tundištadas kaikidenke.
Mugažo foruman ühtnikoil oli voimuz kacta čomaha, vihandaha Joškar-Ola-lidnaha. Se om lujas läm’ i adivoičetai lidn melentartuiženke istorijanke. Foruman toižel päiväl oli konferencii. Oli tehtud ühesa sekcijad, ozutesikš, ”Etnografii”, ”Arheologiii toižed. Jogahižes sekcijas oliba ičeze vägestajad, kudambile anttihe kitändkirjaižed. Lopus oli sur’ koncert, miččel oli ezitadud erazvuiččid suomalaižugrilaižiden rahvahiden karguid i pajoid.
Minä meletan, miše nece forum om lujas hüvä azjtego, miččel ristitud, erazvuiččiden rahvahiden ezitajad voiba tundištadas toine toiženke i tedištada midä-se ut i melentartušt. Kosketused i tundištoitused, miččed sadas nor’ aigal, jäba kogonaižehe eloho.