Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Hüviš meliš oldes

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 7, (2017), с. 3

Hüviš meliš oldes
(вепсский)

Kezakun lopus küläs čodokahan nimenkeKindasovo vai, kut karjalaižed nimitaba sidäKindaz, mäni jogavozne jumoran da nagrandan praznik. Se udes kerazi adivoid susedkülišpäi da Petroskoišpäi.

Jumoran da nagrandan praznik Kindasovas om lujas popul’arine. Siš tedab läz kaikutte Karjalan eläi, muga-žo, kut starinoid-ki kindhalaižiš mužikoiš. Praznikale om 31 vot. Kaikuččel vodel sil om erazvuitte tem. Kezan keskes Präžan rajonan külähä, kus eskai päirdal seižub muštpacaz kindahale, tuleba ristitud iloitelemhas da muite lebaidamhas, samha ihastust londusen čomudes. Külä om tozi čoma. Johtutesed siš om kirjutadud vodel 1496. Se ei ole sur’. Sigä ei ole Internetad, ei ole eskai laukad-ki. No oma küläs heredas joksii jogi, puhtaz il’m da hüvätabaižed ilosižed eläjad, kudambad surel tahtol varastaba da vasttaba adivoid Karjalan erazvuiččiš agjoišpäi.
Täl kerdal praznikan teman oli Kezaline Uz’ voz’. Necil vodel läm’ keza kadoi kuna-se, ei tule meidennoks lämbitamha päiväižel. Praznikan tegijad meletiba, miše huba ei voi telustada ristituile iloiteldas kezaližen aigan, sikš pätiba olda kožmuses sänke da praznuita Ut Vot. Kaiktäna praznikal voinuiži vastata Pakaižukoid valencoiš da šortiš, lumineičukaižid kezaližiš platjoiš. veiba haravodoid lapsidenke da aigvoččidenke da pajatiba uden voden pajoid.
Praznikaks oli kuctud Pakaižukod da lumineičukaižed Venaman erazvuiččiš agjoišpäi. ozateliba Kindasovan külän eläjid da adivoid nagrandan praznikanke, vändiba erazvuiččil instrumentoil, pajatiba, kargaižiba, ken midä mahtoi. Pakaižukoiden käzišpäi Kindasovan arvostadud eläjad saiba lahjoid. Mugažo lahjoid voi sada kaikutte praznikan adiv. Jogahine praznikale tulnu ristit ühtni lotirejaha. Siš voi sada ilokahid lahjoid, uden voden atributoid, ozutesikš, paket mandarinoid vai bokaloid šampanskojen täht.
Edel praznikad Kindosovas Karjalaha tuli äi artistoid erazvuiččiš Venäman agjoišpäi. Kaik ühtniba Etnoforumaha, miččen avaiduz mäni Petroskoin Rahvahaližes teatras, a jatktandOloncas. Nene rahvahaližed kollektivad etnoforuman jäl’ge tuliba Kindasovan przanikale-ki da ihastoitiba ristituid ičeze ezitusil.
Paiči koncertad praznikal voi väta erazvuiččihe karjalaižihe vändoihe, ühtneda voibištelusihe da ostta sijaližil da külähä tulnuzil mastaril midä-ni muštoks.