ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Natalja Antonova. Yhtehisty ruaduo yli rajua

Natalja Antonova

Yhtehisty ruaduo yli rajua

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Kielivähembistöt rajoil. Rajal mollembil puolil ruattavua karjalazien da saamelazien yhteisruaduo on tutkittu jevrouppalazen peruskirjan nägökulmas, paikallizii da vähembistökielii silmäl pidäjen.

Ruaduo piettih kaksi suomenpuolistu professoruaJanne Saarikivi da Pekka Suutari. Karjalazien puoles vastai kul’tuurantutkimuksen professoru Pekka Suutari. Tutkimuksen pohjannu oli kahtentostu valdivon rajas yli toimijan yhteiskunnallizen organizatsien kyzely vienankarjalakse azuttuloin kyzymyksien kauti. Ven’an puolel net oldih Karjalan Rahvahan Liitto, Nuori Karjala da Karjalan Kielen Kodi. Kuvven kyzymyksen kauti kačeltih organizatsieloin roulii karjalan kielen elavuttamizes da milleh niilöin toimindat annetah tiediä kogo nämmis hommis. Organizatsieloil sai ehoittua toimindua tuliekse, midä heijän mieldy myö pidäy ruadua rajas piäliči yhteisruavon kehittämizekse.
Suuren tutkimusruavon yhteisvevokse roittih moizet tulospygälät kui kieliresursoin jaguamine toine toizele, karjalazien oma elvytysprogrammu, julgizien palveluloin da vähembistökielisty meediedu hoidajan kieliplanuičendukomissien luadimine. Karjalazien yhteiskunnallizet organizatsiet tarvitah toine tostu yhteistoimindan kehittämizes endisty enämbi.
Projektu sai valdivon avustustu Suomen ulgoazieloinministerstvaspäi Suomalaisuuden Liiton kauti.