ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Juuli Kähäri. Minun hiihtoloma

Juuli Kähäri

Minun hiihtoloma

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Suomes tavan mugah školaniekoil on yhten nedälin talviloma 8.-10. nedälin aigua, sidä sanotahhiihtoloma” (ligakuul onsyysloma”, vuv- ven lopuljoululomada kevättalvelhiihtoloma”). Varkaukses eläi Juuli kirjutti karjalan kielen urokal kirjutuksen hänen lomah näh.

Hiihtoloman aigua siä oli hyvä. Päiväine pastoi läs joga päiviä. Loman aigua opastuin nieglomah da soitin gituaral. Maltan soittua jo äijän pajostu. Ga kaikis paras dielo oli se, ku opastuin hiihtämäh mäispäi. Enzimästy kerdua olin suksil lomanedälil ezmässargen. Sen mäin oigei nimi on Vattuvuori, no sidä sanotah Vatuski. Enzimäzel kerral minul oli keral opastai. Häi opasti minule kui voibi aurata da kiändyö. Käytimmö opastuksen aigua nuoruliftua, kudai vedäy pieneh mägeh. Enzimäine kerdu suksil oli vessel. Urokan jälles kaksi minun dovariššua tuldih hiihtämäh mäispäi da čurain sit heijänke. Menin heijänke kai ankuriliftahgi. Ankuriliftal mennes enzimäzet kerrat oldih jygiet, ku mäin piäle nostuu jygei oli piästä liftas iäre da vältämättäh sorduin. Yksikai mäis čuruamine oli mieldy myö da äijän čuassuu ehtin sie čurata, a sit pidi jo lähtie. Myöhembi loman aigua sain omat mägihiihtovarustehet. Kävyimmö kahteh sportulaukkah eččimäh šl’omua. Minä tahtoin valgien šl’oman da sain nengozen. Toizel kerral čurain jo omil varustehil da ankuriliftalgi meni hyvin da en kuadunuh muga puaksuh. Välil pidi kävvä huogavumah, ku oli räkki. Ylen äijäl juotatti. Meil oli keral syömisty, leibiä, kazvostu da kalbassuu, kudamua sai pastua tulel. Mäispäi hiihtämine oli vessel da rubien kävymäh sinne puaksumbah, kuni lumet ei suleta. Jo meil oli pagin tulieh talveh näh, ku pidäy kauzikarti ostua.
Loman aigua oli muudugi vesseliä. Olin loman aigua dovarišoinke. Minun sevoitar tuli meile yöččih. Huondeksel lähtimmö Joroizih buaballuo da sevoitar lähti sinne meijänke. Iivogi oli sie meijänke. Sie enimyölleh kižaimmo yhtes. Jäin buaballuo yökse. Kižaimmo kartih buabanke. Kižaimmo yhten kerran da minä voitin sen kižan. Buaballuo olles magain matrasul lattiel. Buaban koiru magai toizes pertis buabanke. Myöhembi lomanedälil minun dovariššu tuli meile yöččih sežo. Kačoimmo illal fil’mua da söimmö kaikenmostu magiedu. Magaimmo minun pertis. Dovarišale oli matrassu lattiel. Meil oli vessel da vierimmö muate ylen myöhä. Sit menin vie yöččih sevoittarelluo. Kävyimmö sevoittarenke Oravamäis čuruamah da keskuččah Pokemon Go -kižah kižuamah. Minul rodih uuttu Pokemonua. Kävyimmö sevoittarenke vie laukkah. Ostimmo n’amustu da limonuadua. Limonuadu oli ylen magei pitkän matkan jälles. Toizen dovarišanke myö olemmo piirrellyh da askarrelluh. Tämä loma on olluh ylen vessel da toivozin, ku se ei vie olis loppunuh.