Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Elina Potapova, Oma Mua. № 13, (2017), с. 9

Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse
(карельский: ливвиковское наречие)

Ku rahvas tahtottas opastuo kieleh, tämä protsessu pidäy olla mieldykiinnittäi da opastajes pidäy käyttiä uuttu nygyaigastu keinuo. Eräs keinolois, kuduan avul voibi nostattua mielenkiinduo kielih on komiksat, kudamis on čomua kuvua da kebjiedy tekstua, niilöi hyvin ellendetäh lapsetgi.

Moskovas Ven’an valdivollizes nuorižokirjastos 24.
kevätkuudu piettih “pyöryžy stola”, kuduan tiemannu oli “Piirustetut histouriet Ven’an vähäluguzien rahvahien kielien säilyttä-mizen da kehittämizen keinonnu”. Piäpaginua suomelas-ugrilazes komiks-projektas nimel “Elävy kielipidi Sanna Hukkanen. Sidä projektua todevutetah Ven’al jo kolmattu vuottu. Projektan aigua komiksua kanzallizil kielil luajittih Karjalas, Mari Elas, Permin da Tverin alovehel, Udmurties da Hanti-Mansien avtonoumizes okrugas. Seminuaran ruadoh yhtyi suomelas-ugrilastu aktivistua, kuduat järjestettih komiks-seminuaroi omis čuppulois. Aktivistat kerrottih projektois, kuduat kiinnitetäh nuorižon mieldy. Histourien opastai da komiperm’akoin kieles kiändäjän Vasilii Gagarinan mugah komiksat hyvin pätäh školaniekoile, sanommo, urokoin aigua lapset mielihyväl piirustetah histouriellizien tapahtumien omii versieloi. A Iževskan kirjaston n:o 23 ruadajat mielihyväl luajitah erilazii poštukartočkoi komiksoinke kanzallizil kielil. Paginoin aigua aktivistat kehoitettih kai piirustua yhtehine komiks suomelasugrilazen urhoin šeikkailuloih nähte. Pidoh yhtynyöt saneltih omii mielii sih nähte, kui vois kehittiä komiks-projektua, midä vois muuttua libo ližätä. Oli piätetty luadie suomelas-ugrilazien komiksoin saitu, kuduah voibi panna kai komiksat da kiändiä net angliekse, ven’akse da toizile kielile. Sen ližäkse tahtotah kiändiä suomelas-ugrilazile kielile Sanna Hukkazen komiksan piirustamizen ohjavo, ku master-kluassoi piettäs iellehgi. Elävy kieli -projektu loppuu vuvvennu 2018, sen tuloksennu rodieu suomelas-ugrilazien komikskniigu.
Paiči suomelas-ugrilazii aktivistoi pidoh yhtyigi nuorii tiedo- da lehtimiehii da kielialan opastujii. Omii mielii pidoh nähte sanoi Ivan Sarkisov, kudai opastau lingvistiekkua Kanzallizen tutkimusyliopiston Talovehellizes korgevimas školas:
Oli mieldy myö nähtä, ku suomelas-ugrilazien rahvahien edustajat täytty vägie ruatah omien kielien säilyttämizen hyväkse.
On ylen tärgei, ku tädä ruaduo avvuttau nuorižo, kuduas rippuu kielen tulii aigu. Sežo on hyvä, ku kielien säilyttämizen toimindua kannatetah Moskovan yhteiskundu, kirjaston ruadajatgi, kuduat järjestettih tämä pido. Tahtozin uskuo, ku Ven’an nuorižon ruado omien kielien kehittämizekse jatkuu iellehgi da se parandau sotsiolingvististu tilandehtu Ven’al.