Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kirjaston ruadai äijän tiedäy da maltau

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Galina Vasiljeva, Oma Mua. № 14, (2017), с. 6

Kirjaston ruadai äijän tiedäy da maltau
(карельский: ливвиковское наречие)

Jevgenija Petrovna Kalutskaja äijän vuottu ruadoi Jessoilan kirjaston hoidajannu. Paiči kirjastuo, naine ruadoi yhteiskunnan hyväkse, oli partien ozaston piälikönny, Jessoilan kylänevvoston da sel’pon abuniekannu, aktivistannu. Jevgenija Petrovna ainos pidi kunnos dokumentoi, huolehti kul’tuuruopistospäi tulluzii praktikantoi, ajeli seminuaroih, nevvoi nuorii, suvaičči kniigoi da käziruaduo Hänes oli ainavoluaduine naizen šarmu, kudai luadiu muailmua parembakse!
Ei ni lugie sua, min verran kunnivo- da kiitändykirjastu on suannuh Jevgenija Kalutskaja. Pienen Jessoilan kylän rahvas ainos mielihyväl tuldih kirjastoh, suadih nevvuo da vastavustu omih kyzymyksih. Erähät täs sellitettih oman eloksen probliemoi, toizet suadih hyviä mieldy literatuuruvastavuksis da paginois.