Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Mečästäjile, kalastajile da matkustajile

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный ливвиковский, публицистические тексты

Источник: Tamara Sidorova, Oma Mua. № 15, (2017), с. 2

Mečästäjile, kalastajile da matkustajile
(карельский: ливвиковское наречие)

Sulakuun 20.–23. päivinny pietäh XV Alovehienväline Jarmankuozuttelu “Mečästys. Kalastus. Matkustamine – 2017”. Jarmankah yhtyy enämbi viittykymmendy laitostu Estounies, Moskovas da Moskovan alovehelpäi, Piiterin, Samaran da Ufan linnoispäi.
Ozuttelun hantuzis pietäh kaikenmoizii prezentatsieloi, masterkluassoi, ruvetah ruadamah nevvonandajat punktat. Matkustamizen alal ruadajih biznessumiehih niškoi roih pietty kaksi seminuarua. Enzimäine niilöis pietäh 20. sulakuudu 13.00-15.00 aigah. Sie ruvetah kaččomah matkustajien sijoittamistu. Toine seminuaru rodieu 21. sulakuudu 11.00-14.00 aigah, sen aihiennu on “Turizmualan turvalližuon valdivolline tarkastus”. Seminuaras kačotah muutoksii, kuduat on otettu zakonah vuvvennu 2016 da mendih toimeh vuvves 2017 algajen. Seminuaroih voijah yhtyö matkustamizen alan ruadajat, valdivollizien da paikallizien halličuksien ruadajat, turizmu-, ekolougii- da sportulaitoksien ruadajat da lapsien lebävöaijan järjestäjät.
Ozuttelus-jarmankas suau ostua kaikkie, midä pidäy mečästäjes, kalastajes libo matkas olles. Jarmanku rubieu ruadamah Karjalan Kanzallizen teatras adresil Petroskoi, Karl Marksan piha, 19. Teatran rinnal, Kirovan lagevol ezitetäh kaikenmostu tehniekkiä da venehty, niilöin joukos käzil luajittuu puuvenehty. Ozuttelus turizmukeskuksien omistajat löytäh äijy uuttu da pädijiä vehkehtykamiinua, päččii, vien puhtistajua da tostu semmostu.
Programman mugah ruvetah pidämäh arbajaziigi, jogahizel rodieu mahto suaja kallis lahju.
Piäzy ozutteluh-jarmankah on ilmaine. Sulakuun 20.-22. päivinny ozuttelu ruadau 10.00-19.00 aigah, sulakuun 23. päivänny – 10.00-17.00 aigah. Ližiä tieduo voibi suaja www.karelexpo.ru -saital libo telefonas 814-2-59-55-12.
Ozutteluu pietäh Karel ekspo -liiton da Karjalan kul’tuuruministerstvan kannatuksel.