Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Čoma kezalebu

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Marina Mališeva, Kodima. № 9, (2018), с. 8

Čoma kezalebu
(вепсский)

Heinkun 2.-7. päivil lapsed, kudambad saiba ezmäižid sijoid Valdkundaližes olimpiadas suomen, karjalan da vepsän keliden mödhe, lebaižihe Suomes. Nece oli mugoine čoma lahj vägestajiden täht. Matkad rahoiti Suomen organizacii – "Karjalan Sivistysseura".

Pidab sanuda, miše nece ei ole minun ezmäine matk Suomehe, no kaikuččen kerdan se andab minei uzid sebranikoid, hüväd mel’t, uzid tundmusid. Om hüvä, konz om voimuz nähta uzid sijoid, tundištadas melentartuižidenke ristituidenke, tedištada midä-se ut mas, sen eläjiš.
Necil kerdal meid oli kümne vägestajad. Oliba lapsed Karjalan erazvuiččiš rajonoišpäi, mugažo Petroskoišpäi i Piterišpäi. Ühtes meidenke oliba karjalan kelen opendajadOl’ga Ivanovna Nikitina, Jelena Viktorovna Pankratjeva i Etnokul’turižen openduzkeskusen ohjandai Natalja Jurjevna Grigorjevskaja.
Matk oli lujas melentartuine. elim adivpertiš, mitte oli Pielinen-järven randal Pohjoižes Suomes. Sigä om lujas čoma londuz. hüvin mänetim aigad Suomes. Kaikutte päiv oli täuz’ erazvuiččid tegoid. Joga päivän kävelim ujumištoho. Mugažo huzaižim velokezroil, openzimoiš ambumaha taugaspäi, ujumaha kanoel, kävelim čomišKarjalaine külä-turistkeskusen sijoiš, olim suomalaižen kanzan adivoiš, kus meid adivoičetadihe magukahal jähižel manzikaiženke. Nece lebu lujas tuli minei mel’he. tundištimoiš Nurmes-lidnan istorijaha da melentartuisijoihe, ”Karjalaižen külänarhitekturaha, oleskelim vanhasBomba-pertiš, miččel om pit’k istorii.
No aig mäni lujas hotkas i pidi pörttas kodihe. Lämäd vastused, melentartuižed sijad, čoma londuz, hüväsüdäimeližed ristitudkaik nened johtutesed lämbitaba minun henged. Möst tahtoin tulda sinna. Tahtoin spasiboita kaikid sädajid, ked ühtniba meiden matkan tegemižehe.